Żona modna treść

  Ignacy Krasicki

  Żona modna 

  "A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił,

  Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił".

  – "Bóg zapłać". – "Cóż to znaczy? Ozięble dziękujesz,

  Alboż to szczęścia swego jeszcze nie pojmujesz?

  Czyliż się już sprzykrzyły małżeńskie ogniwa?"

  – "Nie ze wszystkim; luboć to zazwyczaj tak bywa,

  Pierwsze czasy cukrowe". – "Toś pewnie w goryczy?"

  – "Jeszczeć!" – "Bracie, trzymaj więc, coś dostał w zdobyczy!

  Trzymaj skromnie, cierpliwie, a milcz tak jak drudzy,

  Co to swoich małżonek uniżeni słudzy,

  Z tytułu ichmościowie, dla oka dobrani,

  A jejmość tylko w domu rządczyna i pani,

  Pewnie może i twoja?" – "Ma talenta śliczne:

  Wziąłem po niej w posagu cztery wsie dziedziczne,

  Piękna, grzeczna, rozumna". – "Tym lepiej". – "Tym gorzej.

  Wszystko to na złe wyszło i zgubi mnie sporzej;

  Piękność, talent wielkie są zaszczyty niewieście,

  Cóż po tym, kiedy była wychowana w mieście".

  – "Alboż to miasto psuje?" – "A któż wątpić może?

  Bogdaj to żonka ze wsi!" – "A z miasta?" – "Broń Boże!

  Źlem tuszył, skorom moją pierwszy raz obaczył,

  Ale, żem to, co postrzegł, na dobre tłumaczył,

  Wdawszy się już, a nie chcąc dla damy ohydy,

  Wiejski Tyrsys, wzdychałem do mojej Filidy.

  Dziwne były jej gesta i misterne wdzięki,

  A nim przyszło do szlubu i dania mi ręki,

  Szliśmy drogą romansów, a czym się uśmiechał,

  Czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał,

  Wiedziałem, żem niedobrze udawał aktora,

  Modna Filis gardziła sercem domatora.

  I ja byłbym nią wzgardził; ale punkt honoru,

  A czego mi najbardziej żal, ponęta zbioru,

  Owe wioski, co z mymi graniczą, dziedziczne,

  Te mnie zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne.

  Przyszło do intercyzy. Punkt pierwszy: że w mieście

  Jejmość przy doskonałej francuskiej niewieście,

  Co lepiej (bo Francuzka) potrafi ratować,

  Będzie mieszkać, ilekroć trafi się chorować.

  Punkt drugi: chociaż zdrowa, czas na wsi przesiedzi,