Wykaż, że utwór Deszcz jesienny Staffa ma cechy liryki impresjonistycznej.

  Wykaż, że utwór Deszcz jesienny Staffa ma cechy liryki impresjonistycznej.

  Każda ze strof przedstawia inny obraz. W pierwszej strofie opisane są wieczornych snów mary powiewne (..) odziane w łachmaty szat czarnej żałoby.

  Poeta tworząc taki opis pełen niewyraźnych mgieł, mar posługuje się techniką impresjonistyczną. Dąży do oddanie nastroju chwili, jej wyjątkowości, przedmioty są zamazane , niewyraźne, przeważają kolory szare. Mamy wrażenie, że oglądamy opisane obrazy przez zalane deszczem szyby.  Przykładem mogą być epitety : dal ciemna, łachamny szat ciemnej żałoby, dal szara, mglista.

  Poeta wykorzystuje słownictwo żałobne czarna żałoba, ciche (..) groby. Senne mary są upernisyfikowane, zachowują się, jak ludzie.

  W dal idą na smutek i życie tułacze

  A z oczu im lecą łzy.