Wytłumacz, skąd wzięła się nazwa romantyzm

Nazwa romantyzm wywodzi się od francuskich słów romantique , romanesque. Używano ich w średniowieczu do określania, nazywania opowieści, których tematme były niezwykłe przygody rycerskie. Na przełomie XVIII i XIX wieku mianem romantyczna zaczęto określać tworzoną wówczas poezję przeciwstawiajaca sie klasycyzmowi.