Kompozycja deesis

Kompozycja deesis ( gr. deesis – prośba, błaganie, modlitwa wstawiennicza ) znana jest głównie z dzieł plastycznych, która przedstawia trzy postacie : w środku Chrystusa( Sędzia, Władca ), po jego bokach znajduje się Matka Boska i Jan Chrzciciel w pozach modlitewnych, mają pełnić rolę pośredników między wiernymi a Zbawicielem.

                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania motyw deesis

Kolory szat postaci ma zazwyczaj charakter symboliczny – czerwień oznacza człowieczeństwi i mękę Chrystusa,  także podkreślaja jego królewski majestat. Błęki symbolizuje niebo i nadzieję. Kompozycja oparta na figurze trójkata lekcewazy zasady perspektyw i naturalne proporcje, większe jest to, co ważniejsze. W kompozycji pojawiają się aniołowie. Chrystus unosi rękę w geście błogosławieństwa, rękę lewą trzyma na Biblii. W sztuce romańskiej kompozycja deesis była bardzo popularna.