Wyjaśnij pojęcie awangarda.

Wyjaśnij pojęcie awangarda. Wymień najbardziej charakterystyczne cechy dzieł awangardowych.