Mistyka i ruina życia. Zapisz, na jakie pytania odpowiadają kolejne akapity tekstu.

Mistyka i ruina życia

1. Zapisz, na jakie pytania odpowiadają kolejne akapity tekstu.

Pierwszy akapit : Jakie były okolicznosci powstania Kronosu ?

Drugi akapit . Czy Kronos ukazuje prawdziwe oblicze Gombrowicza ?

Trzeci akapit  Dlaczego Gombrowicz chciał pokazać światu swój tajny dziennik ,, Kronos '' ?

Czwarty akapit .W jakim celu Gombrowicz spisywał swoje notatki ?

Piąty akapit . Jaki stosunek ma Gombrowicz do czasu ?

Szósty akapit Dlaczego należy śledzić twórczość Gombrowicza – metafizyka  ?

2. Akapit 3. w stosunku do treści akapitu 2. ma charakter.

B rozwinięcia

3. Wyjaśnij sens zdania : ,, Ktoś, kto spodziewa się ujrzeć wreszcie Gombrowicza bez maski, zobaczy komplet zdjęć rentgenowskich uzupełniony o wyniki tekstów Wassermana ''.

Tajny dziennik Kronos, który ukazał się 40 lat po śmierci Gombrowicza, nie ukazuje prawdziwego oblicza pisarza, raczej stanowi opis jego chorób i problemów ze zdrowiem.

4. Napisz pięciozdaniową informację na temat nowej książki Witolda Gombrowicza.

Dziennik Kronos rozczarowuje swoją treścią, ponieważ opisuje głównie sprawy erotyki, choroby, finanse czy własnej sławy. Zapiski jednak nie pozwalają wejść w głąb świadomościczy czy nieświadomości pisarza. Gombrowicz chciał, aby jego tajne zapiski zostały ukazane światu.  Zdanie wypowiedziane przez Dominika De Roux ,, Jestem mistyk, gdy pochylam się nas swoim życiem '' mogłoby posłużyć jako motto do Kronosu. W Kronosie można odnaleźć nowy wymiar obsesyjnie skupionego na sobie Gombrowicza.

5. Oznacz literą ,, P '' zdanie prawdziwe, a lietrą ,, F '' fałszywe.

Gombrowicz nie chciał, aby Kronos został wydany, dlateho utwór nie ukazał się za życia autora. F.

Gombrowicz był człowiekiem , który miał problemy z budowaniem więzi uczuciowych. P

Milosz uważał, że dzieło Gombrowicza wyrosło z tragicznych przeżyć pisarza. P

Kronos, podobnie jak Dziennik, dotyczy życia Gombrowicza.   P

6. Przepisz zdanie wskazujące na subiektywizm autora tekstu w ocenie utworu Gombrowicza.

Dokumnet jest głęboko rozczarowujący  dla niespecjalistów i nawet wiele mówiących, najczęściej ziejących nudą zapisków, które skrupulatnie odnotowują sprawy erotyki, chorób czy własnej sławy, ale nie pozwalają wejść w głąb świadomości czy tym bardziej nieświadomości pisarza.

7.Mistyk i ruina życia  Łukasza Tischnera jest

D. recenzją