Zachowanie Hektora stało się pewnym symbolem, wzorcem postępowania dla przyszłych pokoleń.

    Zachowanie Hektora stało się pewnym symbolem, wzorcem postępowania dla przyszłych pokoleń. Wymień wartosci, którymi kierowałsię i nazwij taką postawę.