Zaprezentuj koncepcję poety – wieszcza.

Zaprezentuj koncepcję poety – wieszcza.

W  dramacie romantycznym Dziady cz. III Konrad -bojownik w Wielkiej Improwizacji ukazany jest jako romantyczny Prometeusz. Przeciwstawia się Bogu w imię dobra ludzkości. Żąda od Boga ,, rządu dusz '' , aby wyzwolić nie tylko swoją ojczyznę, ale też inne narody. Ta postawa to prometezim, termin wywodzi się z mitologii greckiej i oznacza poświęcenie się jednostki dla ogółu, bunt przeciwko bogom ( Bogu ).

Konrad deklaruje miłość do całego narodu ,, ja kocham cały naród '' , utożsamia się narodem ,, ja i Ojczyzna to jedno ''.Szuka sposobu, aby pomóc ojczyźnie. Cierpi za cały naród:

  ,, Nazywam się Milijon – bo za milijony

Kocham i cierpię katusze ''

Konrad jest bojownikiem sprawy narodowej, poetą romantycznym, który został zatrzymany przez władze rosyjskie za działalność patriotyczną. Zostaje odesłany do bazyliańskiej celi, gdzie przebywa ze swoimi przyjaciółmi filomatami i filaretami. Przepełniony patriotycznymi uczuciami zwraca się do Boga w spontanicznym akcie twórczym – wielkiej improwizacji. Bóg nie odpowiada poecie- dialog przemienia się monolog. Miłość do ojczyzny dodaje mu sily  i odwagi do wystąpenia przeciwko Bogu. Uważa, że są sobie równi, ponieważ oboje są twórcami.

Konrad podkreśla swoją wyższość, mówi, że Bóg nie kocha ludzi, jest  ,, tylko mądrością ''. Poeta bluźni przeciwko Bogu, a ten milczy. Konrad czuje sie zlekceważony i omal nie popłenia najwięszego bluźnierstwa – nie nazywa Boga carem, jednak te ostatnie słowa wypowiada diabeł.