Karol Wielki -wzór władcy


Karol Wielki to wzór średniowiecznego władcy

Cechy Karola

 • postać historyczna, władca państwa Franków, panował w latach 768-814 (w 800 r. koronowany w Rzymie na cesarza                                                                                                                       
 • w poemacie: najwspanialszy ideał chrześcijańskiego władcy: dobry, miłujący swój lud i rycerzy, odważny, mądry, sprawiedliwy, słuchający swoich doradców, pobożny, obrońca wiary chrześcijańskiej; walczył o upowszechnienie chrześcijaństwa (walka z Saracenami w Hiszpanii),

   

  –       reprezentant Boga na ziemi – kontakt z Bogiem poprzez anio­łów i świętych,
  –       przykład połączenia władzy duchownej i świeckiej.

  b)   Zjawiska nadprzyrodzone związane z cesarzem

  • przedłużenie dnia przez Boga na prośbę Karola,
  • prorocze wizje i sny zsyłane na cesarza,
  • działanie aniołów i świętych jako wysłanników Boga.

  Problem zdrady w poemacie

  • baron Ganelon jako podły zdrajca, sprawca całej katastrofy; pragnienie zemsty pcha go do zdrady,
  • jego okrutna śmierć w mękach.