Karol Wielki -wzór władcy


  Karol Wielki to wzór średniowiecznego władcy

  Cechy Karola

  • postać historyczna, władca państwa Franków, panował w latach 768-814 (w 800 r. koronowany w Rzymie na cesarza                                                                                                                       
  • w poemacie: najwspanialszy ideał chrześcijańskiego władcy: dobry, miłujący swój lud i rycerzy, odważny, mądry, sprawiedliwy, słuchający swoich doradców, pobożny, obrońca wiary chrześcijańskiej; walczył o upowszechnienie chrześcijaństwa (walka z Saracenami w Hiszpanii),

    

   –       reprezentant Boga na ziemi – kontakt z Bogiem poprzez anio­łów i świętych,
   –       przykład połączenia władzy duchownej i świeckiej.

   b)   Zjawiska nadprzyrodzone związane z cesarzem

   • przedłużenie dnia przez Boga na prośbę Karola,
   • prorocze wizje i sny zsyłane na cesarza,
   • działanie aniołów i świętych jako wysłanników Boga.

   Problem zdrady w poemacie

   • baron Ganelon jako podły zdrajca, sprawca całej katastrofy; pragnienie zemsty pcha go do zdrady,
   • jego okrutna śmierć w mękach.