W dziełach których artystów tworzących w czasie wojny pojawiły się wątki katastroficzne ?

W dziełach których artystów ( pisarzy i malarzy ) tworzących w czasie wojny lub tuż po niej pojawił ysię wątki i motywy katastroficzne ?