Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2004

  Klucz odpowiedzi i schemat punktowania arkusza Moda ma swoją historię

  1 B
  2 A
  3 B
  4 B
  5 A
  6 A
  7 D
  8 D
  9 C
  10 B
  11 B
  12 A
  13 B
  14 A
  15 C
  16 D
  17 C
  18 D
  19 B
  20 C

  21 Np.
  – prawo
  – obyczaje (tradycja, kultura)
  – wiara (religia)
  – język (mowa)
  – ubiór (strój, szaty, suknie)
  – moda
  lub
  wiarę, mowę, prawa i ubiory
  Prześladując w Ojczyźnie Boga,
  przodków wiarę,/ Prawa
  i obyczaje, nawet suknie stare.

  22. Np.
  – brak rozumu (rozsądku;
  głupota)
  – swawola

  –  bezkrytyczne naśladownictwo obcych wzorów (uleganie
  obcym wpływom,   przyjmowanie wszystkich zachodnich nowinek)
  –  uległość (mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli)
  – próżność
  – hipokryzja (Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory)
  –  odejście od tradycji

  23. XVIII osiemnasty wiek

  24. Np.
  –  polskie obyczaje (tradycja narodowa); mowa polska
  –  wiara w Boga
  – patriotyzm
  – niepodległość
  – ojczyzna
  –  prawo
  – Polska

  25. Np.
  –  cierpienie narodu polskiego
  –  wiarę w zmartwychwstanie państwa polskiego
  – wiarę w odrodzenie się Polski
  – Chrystusa – Polskę
  – symbolizują umęczoną Polskę

  26.Np.
  I.
  – grecka kolumna
  –  kolumna
  –  kolumna jońska
  – suknia noszona przez mieszkanki starożytnej Grecji
  II.
  –  fryzury egipskich kobiet
  – fryzura królowej Kleopatry
  – fryzury Egipcjan

  – peruki noszone przez mieszkańców starożytnego Egiptu
  –  uczesanie starożytnych Egipcjan

  27. Np.
  –  rozszerzenie Unii Europejskiej
  –  integracja państw europejskich
  – integracja Polski z Unią Europejską

  28. Np.
  –  Prasa donosi, że w tej chwili najbardziej popularna jest literatura fantastycznonaukowa.
  – Jak wynika z doniesień prasowych najmodniejsza w tym sezonie jest literatura fantastycznonaukowa.
  – Ostatnio najchętniej czytana jest literatura fantastycznonaukowa – donosi prasa.

  29. Np.
  –  Uważam, że zjawisko mody językowej jest pozytywne, ponieważ zapożyczenia wzbogacają język, ożywiają, odświeżają styl.
  – Jest to zjawisko negatywne, ponieważ prowadzi do zubożenia języka ojczystego.
  –  Z jednej strony zapożyczenia odświeżają styl, z drugiej zaś mogą spowodować zubożenie