Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2004

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania arkusza Moda ma swoją historię

1 B
2 A
3 B
4 B
5 A
6 A
7 D
8 D
9 C
10 B
11 B
12 A
13 B
14 A
15 C
16 D
17 C
18 D
19 B
20 C

21 Np.
– prawo
– obyczaje (tradycja, kultura)
– wiara (religia)
– język (mowa)
– ubiór (strój, szaty, suknie)
– moda
lub
wiarę, mowę, prawa i ubiory
Prześladując w Ojczyźnie Boga,
przodków wiarę,/ Prawa
i obyczaje, nawet suknie stare.

22. Np.
– brak rozumu (rozsądku;
głupota)
– swawola

–  bezkrytyczne naśladownictwo obcych wzorów (uleganie
obcym wpływom,   przyjmowanie wszystkich zachodnich nowinek)
–  uległość (mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli)
– próżność
– hipokryzja (Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory)
–  odejście od tradycji

23. XVIII osiemnasty wiek

24. Np.
–  polskie obyczaje (tradycja narodowa); mowa polska
–  wiara w Boga
– patriotyzm
– niepodległość
– ojczyzna
–  prawo
– Polska

25. Np.
–  cierpienie narodu polskiego
–  wiarę w zmartwychwstanie państwa polskiego
– wiarę w odrodzenie się Polski
– Chrystusa – Polskę
– symbolizują umęczoną Polskę

26.Np.
I.
– grecka kolumna
–  kolumna
–  kolumna jońska
– suknia noszona przez mieszkanki starożytnej Grecji
II.
–  fryzury egipskich kobiet
– fryzura królowej Kleopatry
– fryzury Egipcjan

– peruki noszone przez mieszkańców starożytnego Egiptu
–  uczesanie starożytnych Egipcjan

27. Np.
–  rozszerzenie Unii Europejskiej
–  integracja państw europejskich
– integracja Polski z Unią Europejską

28. Np.
–  Prasa donosi, że w tej chwili najbardziej popularna jest literatura fantastycznonaukowa.
– Jak wynika z doniesień prasowych najmodniejsza w tym sezonie jest literatura fantastycznonaukowa.
– Ostatnio najchętniej czytana jest literatura fantastycznonaukowa – donosi prasa.

29. Np.
–  Uważam, że zjawisko mody językowej jest pozytywne, ponieważ zapożyczenia wzbogacają język, ożywiają, odświeżają styl.
– Jest to zjawisko negatywne, ponieważ prowadzi do zubożenia języka ojczystego.
–  Z jednej strony zapożyczenia odświeżają styl, z drugiej zaś mogą spowodować zubożenie