Jaką wizję ludzkiego losu przedstawia Antygona Sofoklesa ?

 

Jaką wizję ludzkiego losu przedstawia Antygona Sofoklesa ? Swoje stanowisko poprzyj argumentami.

      W dramacie Sofoklesa Antygona poruszony jest problem ludzkiego losu, a przede wszystkim wartości, jakie są w nim najważniejsze. Dramatopisarz przedstawia pełne dramatyzmu i poświęcenie postępowanie głównej bohaterki w imię obrony praw boskich. Życiem człowieka rządzą bogowie.
       Antygona nie może pogodzić się z wyrokiem Kreona zakazującym pochowanie, zgodnie z prawem boskim, ciała brata Polinejkesa – zdrajcy, który w imię walki o władzę zawarł sojusz z wrogiem. Odważna bojowniczka uważa, że prawa boskie są ważniejsze niż ludzkie, reprezentowane przez rozkazy Kreona. Władca Teb zamierza ukarać zdrajcę, a tym samym ostrzec innych przed niehonorowym postępowaniem. Czy jednak ma prawo skazywać duszę Polinejkesa na wieczną tułaczkę ? Antygona swoim postępowaniem udowadnia, że Kreon nie powinien ingerować w wyroki boskie, które nakazują pogrzebanie zwłok. Jej życie jest podporządkowane obronie wartości, które wierzy. Nie ma miejsca w jej losie na egoizm, strach czy wahanie. Wierzy, że musi poświęcić się w obronie najważniejszych praw boskich.
      Inaczej postępuje Kreon, jego życie poświęcone jest sprawowaniu władzy. Uważa, że jako oddany król Teb musi troszczyć się o ochronę państwa, swoje losy utożsamia z życiem ziemskim, a tam nie są najważniejsze prawa boskie, ale ludzkie. Kara jaką wyznaczył Polinejkesowi musi być surowa, aby stać się przestrogą dla innych. Losy Kreona są przesądzone, występując przeciwko nakazom bogów , skazuje się na przegraną, cierpienie i samotność.
     W dramacie Sofoklesa ludzki los jest uzależniony od wyroków boskich, nie można im się przeciwstawiać. W życie człowieka wpisany jest poświęcenie i cierpienie.