Jaką rolę w Dziejach Tristana i Izoldy odgrywa los ?

Jaką rolę w Dziejach Tristana i Izoldy odgrywa los ? Porównaj pod tym względem średniowieczną opowieść z wybraną tragedią grecką.

        Jakie miejsce w Dziejach Tristana i Izoldy zajmuje los? Wpływa ona na losy bohaterów.Tajemnica tkwi w kluczowej scenie opowieści, gdy czarodziejski napój wiąże na wieki nieświadomych niczego kochanków. Odtąd zaczyna ich łączyć: ..tragiczny konflikt pod brzemieniem ponurego, nieodwracalnego przeznaczenia. Dzięki temu bohaterowie są jak w antycznej tragedii, odpowiedzialni, więc muszą odpokutować, ale nie są winni, a okwiecenie ich grobów jest pośmiertnym symbolem ich rozgrzeszenia. Podobnie jak Edyp, bohater tragedii antycznej ,, Król Edyp ” Sofoklesa muszą oni wypełnić przeznaczenie. Nie mają wpływu na swoje losy, wypicie czarodziejskiego napoju połączyło ich miłością na wieki.
Tristan i Izolda są odpowiedzialni za złamanie norm obowiązujących w chrześcijańskim społeczeństwie i przekroczenie ograniczeń przypisanych ludzkiej naturze. Nie są jednak winni, ponieważ ich los determinuje fatum, pod postacią magicznego eliksiru. Z perspektywy Boga są więc bezgrzeszni. Minstrel dowodzi: „Nie uczynek dowodzi postępku, ale sąd: Ludzie widzą uczynek, ale Bóg widzi serca i on sam tylko jest prawdziwym sędzią”. Zgodnie z takim porządkiem rzeczy bohaterowie mogą popełniać wykroczenia, do których zmusza ich absolutne uczucie, a każdy, kto zwróci się przeciwko nim, naruszy boskie prawo.

Opisz specyfikę uczucia łączącego Tristana i Izoldę. Wskaż odpowiednie fragmenty.

      W większości rycerskich romansów miłość jest grą, którą kochankowie podejmują dobrowolnie, godząc się zarazem na przestrzeganie jej skomplikowanych reguł. W Dziejach Tristana i Izoldy jest inaczej. Miłość objawia się jako okrutny żywioł, wobec którego zakochani są bezradni. Los Tristana i Izoldy jest z góry przesądzony. Ta miłość musi ich zniszczyć, burzy bowiem moralny ład świata, rycerz kocha żonę swojego wuja i pana feudalnego, królowa darzy uczuciem zabójcę wuja Morhołta. Mimo to to Bóg wybacza grzesznikom.

     Po śmierci Tristana i Izoldy wyrosły w cudowny sposób krzak głogu łączy groby nieszczęśliwych kochanków. Izolda w rozdziale IV ( Napój miłosny ) mówi do Tristana :
,, … jesteś moim panem i władcą! Ty wiesz, że twoja moc włada nade mną i jestem twą niewolnicą! ”