Scharakteryzuj relacje między ojcami i synami w opowieści mitycznej.

Scharakteryzuj relacje między ojcami i synami w opowieści mitycznej.

We fragmencie Mitologii Jana Parandowskiego  Narodziny świata zostały przedstawione relacje między ojcami a synami. Są to relacje oparte na negatywnych uczuciach takich jak : strach, zazdrość, zawiść. Ojcowie w okrutny sposób postępują ze swoimi dziećmi, Uranos nieudane, szkaradne i okrutne dzieci skazuje na pobyt w Tartarze. Nie spodziewa sie po nich wdzięczności i szacunku, dlatego skazuje ich na okrutny los. Uranos udowadnia, że nie  nie kocha swoich dzieci.

  Kronos wlaczy ze swoim ojcem, okalecza go i strąca z tronu. Z całą pewnością czuje nienawiść i żal do ojca.

Takie same relacje łączą Kronosa z jego dziećmi, nie są dla niego bliskimi osobami, rodziną, ale konkurencją w walce o tron. Z obawy, że jego dzieci mu go odbiorą połuka swoje dzieci zaraz po urodzeniu. Takie bezwzględne zachowanie rodzi kolejne złe uczucia, strachu i chęć zemsty ze strony jego syna Dzeusa. Nie tylko nie szanuje swojego ojca Kronosa, ale zamierza walczyć z ojcem. Nie czuje litości, tylko złość. Walki między ojcem i synem trwają ponad dziesięć lat. Zadziwia w mitologii nie tylko brak miłości między ojcem, a synem ale negatywne uczucia, które do siebie czują. Są to wrogość, nienawiść, podejrzliwość, a przede wszsytkim żadzą władzy i walka o zdobycie władzy nad światem. Walka o władzę o jeden z głównych powodów konfliktów między ojcem, a synem. Nigdy jednak nie przybrał tak okrutnego obrazu  jak w mitologii.