Podaj kilka przykładów alegorii biblijnych. Wyjaśnij ich znaczenie.

Podaj kilka przykładów alegorii biblijnych. Wyjaśnij ich znaczenie.

Drzewo poznania dobra i zła (drzewo wiedzy) – Drzewo, które rosło rosnące wewnątrz Edenu jego owoców nie można było jeść pierwszym rodzicom Adamowi i Ewie. Pierwsi ludzie byli obdarzeni życiem wiecznym, spokojem i wewnętrzną harmonią. Ulegli pokusie zła, okazali nieposłuszeństwo Bogu i zjedli owoc z zakazanego drzewa. Konsekwencją grzechu pierworodnego było wygnanie z raju, nieuchronność śmierci i wewnętrzny niepokój.

Arka Przymierza – Przymierze Boga z ludem Izraela, o którym mówi Księga Wyjścia . Wykonano ją ściśle według instrukcji zawartej w Biblii. Arka była ozdobną skrzynią, w której umieszczono kamienne tablice z Dekalogiem.

czterech jeźdźców Apokalipsy – postacie z Apokalipsy św. Jana, którzy w przedstawionej tam wizji końca świata wyruszą na koniach przed Sądem Ostatecznym.

Według jednej tradycji imiona czterech jeźdźców to :Wojna, Zaraza, Głód, Śmierć. Według innej interpretacji pierwszy jeździec to Jezus Chrystus, a pozostali oznaczają nieszczęścia w dniach końca: wojnę , głód i przedwczesną śmierć.