Czego symbolem jest woda w kulturze chrześcijańskiej.

Czego symbolem jest woda w kulurze chrześcijańskiej. Przedstaw dwa znaczenia kropi spadających na limbę.

Woda ma znaczene w obrzędach chrzcielnych praktykowanych od zarania chrześcijaństwa. Woda mówi tu nie tylko o konieczności oczyszczenia, ale przede wszystkim zmazania grzechów.  Innym typem Chrystusa jest Noe, który uczestniczy w akcie sądu nad grzesznikami, lecz pomimo grozy śmierci zwycięsko prowadzi ludzkość ku ocaleniu. Woda staje się symbolem oczyszczenia, odrodzenia ludzkości.

Woda staje się symbolem nadziei i życia dzięki Mojżeszowi, który dokonał cudu i wzbudził wodę ze skały siłą swojej modlitwy. W czasie ucieczki Izrealitów z Egiptu i wędrówki do Ziemi Świętej woda staje się symbolem życia. Zniechęcony  trudną wędrówką lud, pozbawiony ziemi, dziedzictwa i świątyni wierzy jeszcze w przychylność Boga, skoro płyną strumienie wody, a deszcz nawadnia rodzącą ziemię.