Obraz sanatorium jako model państwa totalitarnego.

Obraz sanatorium jako model państwa totalitarnego.

         W sanatorium prowadzonym przez doktora Jaela znajduje się stu kuracjuszy. Sanatorium funkcjonuje jak małe państwo, składające się z obywateli – kuracjuszy. Są tam powołane takie struktury, jak państwie: władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Doktor Jael nie ingerował w sprawy kuracjuszy przyznał im pełną autonomię. Na mocy tego przyzwolenia powstała Rada Trzech składająca się z trzech pensjonariuszy sanatorium, których działania na początku były omawiane na walnym zgromadzeniem. Istnienie rady zależało od comiesięcznej aprobaty kuracjuszy sanatorium. Jednak w miarę upływu czasu rada zaczęła ignorować ich opinie. Rada Trzech dała sobie prawo do ustalenia regulaminu ( władza ustawodawcza), realizowania jej poleceń, dzięki funkcyjnym pilnującym przestrzegania regulaminu ( władza wykonawcza) oraz wyznaczania kar ( władza sądownicza). Członkowie rady narzucali swoje zdanie, wymierzali kary za drobne przewinienia, organizowali czas pensjonariuszom. Władza, którą zdobyli opierała się na kłamstwie, manipulacji oraz szantażu. Takie sprawowanie rządów przypomina rządy totalitarne oparte na dążeniach do osiągnięcia całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą propagandy, ideologii i terroru.
         Pierwszy zdobył władzę dzięki zgłoszeniu do konkursu wiersza ,,Wizja’’, utworu, który miał udowodnić, że jest uczciwy, szlachetny i wrażliwy. Konkurs miał na celu wyłonienie przywódcy o takich właśnie cechach. Dzięki kłamstwie, ponieważ prawdziwym autorem wiersza ,,Wizja'' był amerykański poeta Donald Grossfield, zdobył władzę sanatorium, stał się najważniejszym z Rady Trzech. Jego przywództwo opierało się na zastraszaniu kuracjuszy oraz wymierzaniu surowych kar, takich jak dodatkowe dyżury w toaletach, kary bojkotu ( taką karę otrzymał Albin ) czy zakaz udziału w grach sportowych. Poniżającą karą, jaką wymyślił Pierwszy było tygodniowe, popołudniowe obowiązkowe leżakowanie i zakaz pływania na łódkach czy rowerze wodnym. Kuracjusze zostali ukarania, z powodu zaśmiania się jednego ze słuchaczy podczas jego przemowy, gdzie wspomniał o łączącym go uczuciu z Drugą. Kara nie była współmierna do winy, dotyczyła też prywatnych uprzedzeń Pierwszego. Stworzył też grupę uprzywilejowanych funkcyjnych, których nie obowiązywały zakazy i kary. Taka niesprawiedliwość w traktowaniu kuracjuszy budziła niezadowolenie. Pierwszy manipuluje faktami, a wszystkie swoje działania tłumaczy podczas apelu, gdzie pięknie przemawia do kuracjuszy. Potrafi pięknie mówić, jednak pensjonariusze nie są zadowoleni z zastraszania, okłamywania czy dyskryminowania.
           Trzeci opiera swoje rządy przede wszystkim na szantażowaniu kuracjuszy informacjami, które zdobywa nieuczciwie zaglądając do ksiąg pacjentów. Aby zdobywać wiadomości Trzeci posuwa się do włamania do sejfu doktora Jaela. Dla Trzeciego nie mają żadnej ceny takie wartości jak uczciwość, litość czy współczucie. W swoich działaniach jest bezwzględny, aby zdobyć władzę zdradza Pierwszego oraz wykorzystuje i kompromituje Hieronima. Aby zniszczyć wszelkie przejawy nieposłuszeństwa powołuje gwardzistów, którzy wymuszają posłuszeństwo szantażem i biciem . Marcel za sprzeciwienie się postanowieniom Pierwszego –Trzeciego zostaje w nocy pobity.
        Sanatorium przypomina małe państwo totalitarne, gdzie grupa rządzących narzuca swoją wolę podwładnym. Takie relacje panują między Radą Trzech a pensjonariuszami.