Jakie wady Polaków z XVIII wieku zostały ukazane w krzywym zwierciadle satyry przez oświeceniowych twórców ?

Jakie wady Polaków z  XVIII wieku zostały ukazane w krzywym zwierciadle satyry przez oświeceniowych twórców ?

W kulturze polskiej oświecenie było epoką nie tylko rozpowszechniania zachodnioeuropejskich idei, ale także walki o zmianę społeczeństwa.

W początkowym okresie refom Stanisława Augusta Poniatowskiego Ignacy krasicki przyjaźnił się z królem i współpracował z nim w krzewieniu idei epoki – przede wszystkim wpierał piórem środowisko polskich ,, oświeconych '' . Wiele wysilkju włożył także w walkę z sarmacką obyczajowoscią szlachty, której jednym ze znaków rozpoznawczych było, pozostałe po czasach saskich, powszechne pijaństwo, które było tematem satyry ,, Pijaństwo ''

Satyra ,, Pijaństwo '' w sposób humorystyczny obnaża wadę narodową Polaków – skłonność do nadmiernego upijania się szlachty. Stanowi analizę psychologiczną postawy człowieka owładniętego nałogiem alkoholowym. Wyraża pogląd Krasickiego ,że pijaństwo i warcholstwo są przyczynami upadku Rzeczypospolitej.

Satyra ,, Żona modna ''to głos przeciwko cudzoziemczyźnie, na którą nastała moda za czasów panowania króla Stanisława Agusta Poniatowskiego. a jednocześnie krytyka konserwatywnego sarmatyzmu. Krasicki wyśmiewa w utworze tendencje współczesnej szlachty do powierzchownego przyjmowania zagranicznych obyczajów.

Tytułowa żona jest zapatrzona w obce wzorce kosmopolitanką , ceni nowinki z Zachodu i przyjmuje je bezkrytycznie. Cechuje się bezwględnością , wprowadza wiele kosztownych i niepotrzebnych ekstrawagancj iw domu. Rozmiłowana w zbytku, rozrzutna, bezmyślnie marnotrawi majątek, otacza się luksusowymi, modnymi i ekstrawaganckimi drobiazgami. Nie kocha męża, wyśmiewa sposób jego wysławiania, drwi z jego upodobań, obyczajów ziemskich, wszystkiego co kojarzy się z tradycjonalizmem.

Satyra jest bardzo ważnym gatunkiem literackim , który z założenia ma wyrażać krytyczny stosunek autora do otaczającej go rzeczywistości .