Dżuma Plan wydarzeń

  Rozdział I

  1. Codzienne życie orańczyków.

  2. Pojawienie się martwych szczurów w Oranie.

  3. Obchód doktora po najbiedniejszych dzielnicach Oranu.

  4. Wyjazd żony doktora do sanatorium.

  5. Spotkanie doktora z dziennikarzem Raymon­dem Rambertem w sprawie artykułu o życiu Arabów w mieście.

  6. Przyjazd matki Bernarda Rieux.

  7. Koniec plagi zdychających szczurów.

  8. Choroba i śmierć dozorcy Michela.

  9.  Samobójcza próba Cottarda.

  10. Pojawienie się kolejnych chorych.

  11. Wizyta doktora Castela u Rieux i potwierdzenie obaw lekarza co do panującej w Oranie dżumy.

  12. Statystyka Josepha Granda na temat zgonów orańczyków.

  13. Rozwieszenie plakatów informujących o śmier­telnej gorączce.

  14. Rozprzestrzenianie się choroby: coraz więcej zmarłych i brakmiejsc w szpitalu.

  15. Decyzja władz o ogłoszeniuepidemii dźumyi zamknięcia bram miasta.

   

  Rozdział II

  16. Wprowadzenie ograniczeń wiążących się z izo­lacją miasta.

  17. Bolesne odczuwanie rozłąki z bliskimi przez mieszkańców Oranu.

  18. Zwierzenia Granda na temat żony.

  19. Wizyta Raymonda Ramberta z prośbą do dok­tora o pomoc w wydostaniu się z miasta.

  20. Kazanie księdza Paneloux.

  21. Starania Ramberta o zgodę na wyjazd z Oranu.

  22. Nadejście   lata i upałów.

  23. Decyzja Tarrou o utworzeniu ochotniczej służ­by cywilnej.

  24. Rozmowa Rieux i Tarrou o Bogu.

  25. Próby Ramberta w nielegalnym wydostaniu się z miasta: pomoc Cottarda; spotkanie z Garcią, Raoulem i Gonzalesem.

  26. Przyłączenie  się księdza Paneloux do walczą­cej z dżumą ochotniczej służby cywilnej.

  27. Decyzja Ramberta o wstąpieniu do organizacji ochotników.

  Rodział III

   28. Szczytowy punkt dżumy.

   29. Przeniesienie się epidemii do centrum miasta.

   30.  Odizolowanie najbardziej zarażonych dzielnic.

        31. Zamieszki w mieście.

        32. Masowe grzebanie ciał orańczyków.

  Rozdział IV

          33.Wieści o pogorszeniu się stanu pani Rieux.

          34. Praca doktora w zwalczaniu dżumy.

          35. Zadowolenie  Cottarda z epidemii.

          36. Wizyta Cottarda i Tarrou w operze.

          37. Kolejne próby ucieczki Ramberta.

         38. Decyzja Ramberta o pozostaniu w mieście.

         39. Choroba synka sędziego Othona.

         40. Zastosowanie serum doktora Castela na małym Othonie.

         41. Śmierć chłopca.

         42. Kazanie księdza Paneloux na temat dżumy i wiary.

         43. Choroba i śmierć jezuity.

         44. Ustabilizowanie się dżumy.

         45. Wzrastanie cen żywności i głód biednych mieszkańców.

         46. Odwiedziny Tarrou, Ramberta i Gonzalesa w obozie odosobnienia i miejscach kwarantan­ny.

  47. Zwierzenia Tarrou na temat przeszłości.

  48. Morska kąpiel Rieux i Tarrou.

   49. Smutne Boże Narodzenie w Oranie.

   50. Choroba Granda.

   51. Nagle wyzdrowienie urzędnika oraz kilku in­nych pacjentów.

        52. Powrót szczurów do miasta.

        53. Powolne cofanie się zarazy.

  Rozdzial V

       54.Śmierć sędziego Othona.

       55. Radość  orańczyków z powodu zahamowania dżumy.

      56. Ogłoszenie przez prefekturę końca epidemii.

       57. Choroba i śmierć Tarrou.

       58. Wiadomość o śmierci pani Rieux.

       59. Otwarcie bram miasta.

       60. Spotkanie Ramberta z ukochaną.

      61. Niekończące się święto mieszkańców.

      62. Ujawnienie się narratora – doktora Bernarda Rieux.

      63. Strzelanie zrozpaczonego Cottarda do świętu­jącego tłumu.

      64. Rozmyślania doktora na temat nieśmiertelno­ści dżumy.