Dżuma Plan wydarzeń

Rozdział I

1. Codzienne życie orańczyków.

2. Pojawienie się martwych szczurów w Oranie.

3. Obchód doktora po najbiedniejszych dzielnicach Oranu.

4. Wyjazd żony doktora do sanatorium.

5. Spotkanie doktora z dziennikarzem Raymon­dem Rambertem w sprawie artykułu o życiu Arabów w mieście.

6. Przyjazd matki Bernarda Rieux.

7. Koniec plagi zdychających szczurów.

8. Choroba i śmierć dozorcy Michela.

9.  Samobójcza próba Cottarda.

10. Pojawienie się kolejnych chorych.

11. Wizyta doktora Castela u Rieux i potwierdzenie obaw lekarza co do panującej w Oranie dżumy.

12. Statystyka Josepha Granda na temat zgonów orańczyków.

13. Rozwieszenie plakatów informujących o śmier­telnej gorączce.

14. Rozprzestrzenianie się choroby: coraz więcej zmarłych i brakmiejsc w szpitalu.

15. Decyzja władz o ogłoszeniuepidemii dźumyi zamknięcia bram miasta.

 

Rozdział II

16. Wprowadzenie ograniczeń wiążących się z izo­lacją miasta.

17. Bolesne odczuwanie rozłąki z bliskimi przez mieszkańców Oranu.

18. Zwierzenia Granda na temat żony.

19. Wizyta Raymonda Ramberta z prośbą do dok­tora o pomoc w wydostaniu się z miasta.

20. Kazanie księdza Paneloux.

21. Starania Ramberta o zgodę na wyjazd z Oranu.

22. Nadejście   lata i upałów.

23. Decyzja Tarrou o utworzeniu ochotniczej służ­by cywilnej.

24. Rozmowa Rieux i Tarrou o Bogu.

25. Próby Ramberta w nielegalnym wydostaniu się z miasta: pomoc Cottarda; spotkanie z Garcią, Raoulem i Gonzalesem.

26. Przyłączenie  się księdza Paneloux do walczą­cej z dżumą ochotniczej służby cywilnej.

27. Decyzja Ramberta o wstąpieniu do organizacji ochotników.

Rodział III

 28. Szczytowy punkt dżumy.

 29. Przeniesienie się epidemii do centrum miasta.

 30.  Odizolowanie najbardziej zarażonych dzielnic.

      31. Zamieszki w mieście.

      32. Masowe grzebanie ciał orańczyków.

Rozdział IV

        33.Wieści o pogorszeniu się stanu pani Rieux.

        34. Praca doktora w zwalczaniu dżumy.

        35. Zadowolenie  Cottarda z epidemii.

        36. Wizyta Cottarda i Tarrou w operze.

        37. Kolejne próby ucieczki Ramberta.

       38. Decyzja Ramberta o pozostaniu w mieście.

       39. Choroba synka sędziego Othona.

       40. Zastosowanie serum doktora Castela na małym Othonie.

       41. Śmierć chłopca.

       42. Kazanie księdza Paneloux na temat dżumy i wiary.

       43. Choroba i śmierć jezuity.

       44. Ustabilizowanie się dżumy.

       45. Wzrastanie cen żywności i głód biednych mieszkańców.

       46. Odwiedziny Tarrou, Ramberta i Gonzalesa w obozie odosobnienia i miejscach kwarantan­ny.

47. Zwierzenia Tarrou na temat przeszłości.

48. Morska kąpiel Rieux i Tarrou.

 49. Smutne Boże Narodzenie w Oranie.

 50. Choroba Granda.

 51. Nagle wyzdrowienie urzędnika oraz kilku in­nych pacjentów.

      52. Powrót szczurów do miasta.

      53. Powolne cofanie się zarazy.

Rozdzial V

     54.Śmierć sędziego Othona.

     55. Radość  orańczyków z powodu zahamowania dżumy.

    56. Ogłoszenie przez prefekturę końca epidemii.

     57. Choroba i śmierć Tarrou.

     58. Wiadomość o śmierci pani Rieux.

     59. Otwarcie bram miasta.

     60. Spotkanie Ramberta z ukochaną.

    61. Niekończące się święto mieszkańców.

    62. Ujawnienie się narratora – doktora Bernarda Rieux.

    63. Strzelanie zrozpaczonego Cottarda do świętu­jącego tłumu.

    64. Rozmyślania doktora na temat nieśmiertelno­ści dżumy.