Przedstaw przykłady znanych Ci z literatury, filmu, sztuk plastycznych wizji końca świata .Porównaj je z biblijną Apokalipsą.

Przedstaw przykłady znanych Ci z literatury ,filmu ,sztuk plastycznych wizji końca świata .Porównaj je z biblijną Apokalipsą.

Temat końca świata jest obecny w literaturze i sztuce. Artyści często po niego sięgają, ponieważ porusza odwieczny problem śmierci, przemijania, ale też Sądu Ostatecznego.

We współczesnej poezji Czesław Miłosz podzielił się z czytelnikami swoją wizją końca świata. Utwór Czesław Miłosza ,, Piosenka o końcu świata  ” wypełniają opisy leniwego, sielankowego dnia. Z pozoru nic się nie dzieje, jest to jednak ,, dzień końca świata’’. Poeta przeciwstawił się w swojej wizji głęboko zakorzenionej w kulturze wizji apokaliptycznym wyobrażeniom o końcu dziejów. W miejsce budzących strach proroków wprowadził staruszka- ogrodnika, który nie ma wątpliwości, że kończy się świat. W wizji Miłosza ludzie i zwierzęta toczą normalne życie : , ,, rybak naprawia sieć ‘’ , ,,kobiety idą polem pod parasolkami ‘’, a ,, pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji ‘’. Nikt nie spodziewa się końca świata, nie słychać opisanych w Apokalipsie ,, archanielskich trąb ‘’ czy nie widać ,, błyskawic i gromów ‘’.

Inspiracją do napisania utworu były prawdopodobnie teorie szwedzkiego uczonego i filozofa Emanuela Swedenborga o którego życiu i twórczości Miłosz pisał w swoich esejach. Swedenborg twierdził, że Sąd Ostateczny nastąpi niezauważalnie dla ludzi w roku 1757.

Stefan Lochner w swoim dziele Sąd Ostateczny przedstawia wizje końca świata. Na obrazie artysty widać trzy sfery : pośrodku u góry na podwójnej tęczy oznaczającej przymierze Boga i człowieka zasiada Chrystus jako sędzia i król. Wokół niego unoszą się stada ptaków grupki aniołów trzymających narzędzia Męki Pańskiej: krzyż, koronę, cierniową, gąbkę nasyconą octem, gwoździe i włócznię. Poniżej klęczą Maria i Jan Chrzciciel. Na tej samej wysokości artysta przedstawia dwa miejsca ostatecznego przeznaczenia człowieka – raj i piekło. Po lewej widać opisywane w Apokalipsie Jeruzalem Niebieskie. Brama do królestwa zbawionych przypomina bogato zdobiony portal katedry gotyckiej. Stoi w niej Piotr w otoczeniu muzykujących aniołów. Po prawej stronie można zauważyć mury piekielnego zamczyska- miasta o czerwonych rozgrzanych do czerwoności murach, zza których widać słupy piekielnego ognia. Miasta strzegą straszliwe demony.

Na najniższym poziomie tłoczą się ludzie, nadzy , niektórzy są osądzeni i podążają do piekła lub nieba. Ta wizja artysty jest bliska biblijnym opisom.