Wyjaśnij dlaczego w okupowanej Polsce prężnie rozwinęły się podziemny ruch wydawniczy i system tajnego nauczania.

Wyjaśnij dlaczego w okupowanej Polsce prężnie rozwinęły się podziemny ruch wydawniczy i system tajengo nauczania.

Na ziemiach wcielonych do Rzeszy, czyli w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu, hitlerowcy dążyli do całkowitego wyeliminowania polskiej kultury. Zamierzali doprowadzić do całkowitej zsymilacji Polaków z Niemcami. W tym celu likwidowali inteligencję i działaczy patriotycznych, których rozstrzeliwano lub zamykano w obozach koncentracyjnych. Z centralnyh województw hitlerowcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo. Zlikwidowano większość polskich szkól i organizacji, zakazano działalności wszystkich partii politycznych. Często przeprowadzano łapanki, zdarzały sie publiczne egezkucje.

Na terenach zajetych przez ZSRR w 1939 roku władze sowiecki prowadziłi eksterminacje elit społecznych.

Prawie cała inteligencja straciła dotychczasowe źródło utrzymania, nastąpiło gwałtowne zubożenie społeczeństwa. Życie kulturalne musiało toczyć w ukryciu, w podziemiu. W mieszkaniach prywatnych odbywały się koncerty, przedstawienia teatralne, seanse filmowe. Na masową skalę rozwinęł osię szkolnictwo. Dużą popularnością cieszyły się podziemna prasa i książki.

Terror okupanta spowodował powstanie ruchu oporu. W konspiracji zaczęli organizować struktury podziemnego państwa z rządem na uchodźstwie, szkolnictwem, wojskiem i sądownictwem. W Warszawie w 1944 roku na pozdziemnych uczelniach studiowało ponad 9 tysięcy osób, około 24 tysiące uczyło się w konspiracyjnych szkołach średnich.