Wymień zabiegi artystyczne, świadomie wykorzystane przez średniowiecznego autora np. paralelizmy, i wyjaśnij, jaką pełnią funkcję w utworze.

  Wymień zabiegi artystyczne, świadomie wykorzystane przez średniowiecznego autora np. paralelizmy, i wyjaśnij, jaką pełnią funkcję w utworze.

  Bogurodzica rozpoczyna się od apostrofy do Matki Boskiej -,, Bogurodzicy '', którą wierni proszą o wstawiennictwo u jej syna Jezusa. W strofie drugiej prośby o dostatnie życie na ziemi, a następnie zbawienie, skierowane są bezpośrednio do Syna Bożego -,, Bożyca''. Apel zostaje wzmocniony przez przypomnienie osoby Jana Chrzciciela – ,,Twego dziela Krzciciela''. Struktura całości przypomina kompozycję deesis, ukształtowaną w Bizancjum, w IV i V wieku, wykorzystywaną przez malarzy i rzeźbiarzy wieków średnich.

  Dwie pierwsze strofy Bogurodzicy zbudowane są na zasadzie paralelizmów, czyli podobieństwa konstrukcji poszczególnych wersów i antytez- przeciwieństw. Anonimowy twórca, w celu zrytmizowania tekstu, wykorzystał rymy zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także zakończył każdą strofę ferfenem , ,Kyrielesion i zastosował charakterystyczny rozkład sylab w wersach ( w pierwszej zwrotce 5 + 3 + 5 +3 / 5 + 4 + 5 +3 / 3 +3 /5. Tekst cechuje typowy dla poezji przedrenesansowej asylabizm, czyli nierówna liczba sylab w poszczególnych wersach – każdy jest osobnym zdaniem lub samodzielną częścią.

  Bogurodzica ma cechy typowe dla tekstów tej epoki : zbiorowy podmiot mówiący, hierarchiczność świata, wizję człowieka, który nadziei szuka u Boga, a także ukazywanie świętych jako pośredników miedzy Stwórcą a ludźmi.

  Pieśń jest jednym z najstarszych zabytków języka polskiego i zawiera wiele archaizmów. Niektóre z nich już w XV wieku uważano za słowa przestarzałe, np, pochodzący z  języka staro- cerkiewno- słowiańskiego wyraz Bogurodzica nie pojawia się w żadnym innym zachowanym polskim tekście średniowiecznym.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.