Jakie cechy romantyzmu wymienia Lovejoy, aby zilustrować tezę przedstawioną w tekście ?

  Jakie cechy romantyzmu wymienia Lovejoy, aby zilustrować tezę przedstawioną w tekście ?

  Cechy romantyzmu, które wymienia Lovejoy:
  – ogromna wielość gatunków i form wiersza,
  – uznanie estetycznej ważności genre mixte ( gatunków mieszanych ),
  – upodobanie do odcieni i niuansów,
  – prawo obywatelski dla groteski w sztuce,
  – poszukiwanie lokalnego kolorytu,
  – eksponowanie indywidualnego ” ja ”,
  – wierność temu ,co niepowtarzalne w opisie krajobrazów,
  – rewolucja przeciwko prostocie,
  – nieufność wobec ogólnych formuł w polityce
  .