Jakie cechy romantyzmu wymienia Lovejoy, aby zilustrować tezę przedstawioną w tekście ?

Jakie cechy romantyzmu wymienia Lovejoy, aby zilustrować tezę przedstawioną w tekście ?

Cechy romantyzmu, które wymienia Lovejoy:
– ogromna wielość gatunków i form wiersza,
– uznanie estetycznej ważności genre mixte ( gatunków mieszanych ),
– upodobanie do odcieni i niuansów,
– prawo obywatelski dla groteski w sztuce,
– poszukiwanie lokalnego kolorytu,
– eksponowanie indywidualnego ” ja ”,
– wierność temu ,co niepowtarzalne w opisie krajobrazów,
– rewolucja przeciwko prostocie,
– nieufność wobec ogólnych formuł w polityce
.