Scharakteryzuj główne nurty filozofii baroku.

Scharakteryzuj główne nurty filozofii baroku.

W filozofii baroku można wyróżnić trzy główne nurty:

– Skrajny spirytualizm, według którego prawdziwa rzeczywistość ma charakter duchowy, a świat materialny jest tylk przejawem ducha. Reprezentowali go mistycy hiszpańscy : św. Jan od Krzyża i św. Teresa  z Avila.

– Podejście naturalistyczne cechowało poglądy angielskiego filozofa Tomasza Hobbesa. W dziele Lewiatan dowodził on, że jednostkami i zbiorowościami ludzkimi rządzę te same prawa, które funkcjonują w przyrodzie.

– Zwolennicy trzeciego stanowiska negowali opozycję ducha i materii. Jego najwybitniejszy przedstawiciel Baruch Spinoza, utożsamiał Boga z naturą. Stworzył w ten sposób podstawy nowożytnego panteizmu.

Filozofia Kartezjusza

Kartezjusz zakwestionował oczywistość istnienia świata poznawanego zmysłami. Twierdził, że otaczająca nas rzeczywistość może być złudzeniem albo snem.Kartezjusz jako punkt wyjścia przyjął wszechogarniające nas wątpliwości. Jednym niepodważalnymfaktem jest samo wątpienie, czyli myślenie- ona pociąga za sobą konieczność istnienia myślącego ,,ja''. Jest autorem koncepcji : ,, Myślę , wiec jestem''.