Miejsce i czas akcji Makbeta

CZAS AKCJI

Wszystkie wydarzenia, które zostały w tak plastyczny sposób opisane rozegrały się w wieku XI. Historycy literatury dokładnie nie określili, ile może trwać akcja utworu, jednak  przyjmuje się za najbardziej wiarygodną hipotezę, że sześć miesięcy. Jeżeli odniesiemy się do historii, to dowiemy się, że rządy Makbeta rozpoczęły się w 1040 a  zakończyły w 1057 roku. 

MIEJSCE AKCJI

Jeżeli chodzi o akcję tragedii to odbywa się przede wszystkim w Szkocji oraz w Anglii;pałacu Foress, zamkach Inverness, Fajf,  Dunsinan, a także w Anglii  w pałacu króla Edwarda. Na początku utworu poznajemy przepowiednię wiedźm, w ich pieczarze, poza tym miejsca akcji to wrzosowisko.