Odniesienia do tradycji literackiej w powieści Jadro ciemności

Odszukaj w powieści Jądro ciemności odniesienia do tradycji literackiej. Wytłumacz, jaką funkcję pełnią one w powieści.