Romeo i Julia streszczenie

Romeo i Julia streszczenie

AKT I

Prolog

Chór prezentuje miejsca akcji dramatu, a także przedstawia głównych bohaterów – przedstawicieli zwaśnionych rodów. Opowiada o miłości młodych potomków skłóconych  rodów, a także zapowiada ich śmierć i zgodę między rodami. Chór zwraca się z prośbą do słuchaczy o uwagę oraz wyrozumiałość.

Akt I scena 1

Na placu publicznym pojawiają się Samson i Grzegorz uzbrojeni w tarcze i miecze. Są sługami Kapuletów. Przygotowują się do walki, przechwalając się swoją odwagą. Gdy na plac przychodzą słudzy Montekich Abraham i Baltazar zostają sprowokowani przez Samsona i Grzegorza. Dochodzi miedzy nimi do wymiany zdań, Grzegorz i Samson starając się bronić honoru swoich panów, sprzeczka już prawie przeradza się w bójkę. Wtedy pojawia się Benwolio, który rozdziela ich swoim mieczem. Nagle pojawia się Tybalt, który śmieje się z Benwolia, że ,, krzyżuje oręż z parobkami '' , następnie Tybalt wzywa do walki Benwolia. Wcześniej podkreśla, że nienawidzi Montekich. Zaczyna się walka. Potem wchodzą mieszczanie z pałkami, zamierzają zaprowadzić porządek. Nieoczekiwanie pojawiają się ojcowie rodzin Kapuletich i Montekich, których z trudem powstrzymują przed zaangażowaniem w spór – żony. Dopiero, Książę Werony panuje nad walczącymi i zaprowadza porządek pod groźbą kary.( ,, pod karą tortur ''). Jest przekonany , że przyczyną zamieszek są dawne spory rodów, aby uniknąć podobnych incydentów , zamierza rozmówić się z ich przedstawiciela­mi. Kapulet ma z nim iść od razu, a Monteki stawić się po południu w ratuszu. Potem wzywa wszystkich zebranych do rozejścia się do domów pod groźbą kary śmierci. Gdy tłum rozchodzi się do domów, Benwolio relacjonuje Montekiemu, jak doszło do walki.

Akt I scena 2

Ulica w Weronie. Kapulet rozmawia z hrabią Parysem, który zamierza poślubić jego córkę Julię. Kaplulet wspomina, że Julia jest za młoda na małżeństwo, ponieważ ma dopiero czternaście lat. Sugeruje, aby Parys powstrzymał zamiar poślubienia Julii jeszcze na dwa lata, w tym czasie może liczyć na przychylność Kapuleta. Potem Kapulet zaprasza Parysa na ucztę z tańcami, która odbędzie się tego wieczora w jego domu. Potem wręcza słudze listę gości, których ma zaprosić na bal maskowy. Sługa nie potrafi czytać ,więc prosi o pomoc spotkanych przypadkiem Benwolia i Romea. Ich samych też zaprasza. Romeo postanawia pojawić się na balu.

Akt I scena 3

Pokój w domu Kapuletów. Wchodzi pani Kapulet i służąca Marta. Pani Kapulet wspomina, że Julia ma już czternaście lat. Marta dopowiada, że na świetego Piotra i Pawła skończy czternaście lat. Wspomina też chwilę, gdy od ,, piersi była odsadzona ‘’. Wtedy niania posmarowała pierś piołunem o silnie gorzkim smaku, państwo Kapulet byli wtedy w Mantui, dziewczynka miała wtedy trzy latka. Pani Kapulet przerwała wspomnienia piastunki i zapytała Julii, co sądzi o pomyśle wydania jej za mąż. Dziewczyna skromnie odpowiedziała, że nie myślała jeszcze o takim zaszczycie. Kapulet przypomniała, że ona w tym wieku już była matką, Marta zaś wspomniała, że hrabia Parys to ,, brylant ‘’ i ,, nie ma Weronie równego mu kwiatu’’.  Matka kazała się przyjrzeć na balu Parysowi, Julia zgadza się, ponieważ jest posłuszna woli rodziców, jednak nie myśli o swoim przyszłym mężu z entuzjazmem. Wchodzi służący i informuje, że wieczerza jest zastawiona i pojawiają się goście.