Dlaczego Ameryka, a nie Kolumbia ? Co w liście Ameriga świadczy – zdaniem Todorowa- o trosce autora o czytelnika?

Dlaczego Ameryka, a nie Kolumbia ?
Co w liście Ameriga świadczy – zdaniem Todorowa- o trosce autora o czytelnika ?

    U Ameriga czytelnik stoi na honorowym miejscu, autor listów podróżnik nie pisze instrumentalnych listów, nie opisuje korzyści płynących z odkryć nowych lądów. Autor listów podkreśla, że podróżuje nie dla pieniędzy. Podróżuje dla zdobycia chwały. Jego listy mają przede wszystkim zadziwienie florenckich przyjaciół, zabawienie ich i oczarowanie. Charakteryzują się jasnością wypowiedzi oraz streszczeniami na początku i na końcu listu. Dbał, aby list był rozumiany przez czytelników.

Co łączy omówioną w komentarzu korespondencję ze współczesną formą listu intencyjnego ? Przypomnij funkcję i cechy tej wypowiedzi.
       Ameriga dobrał celne argumenty, aby przekonać czytelnika, pisał w sposób jasny i zrozumiały. Podróżnik znał się na retoryce, ponieważ jego listy zaczynają się i kończą fragmentami, które dotyczą i streszczają najważniejszych informacje, które chce przekazać. Są jasne oraz próbują rozbawić czytelnika, oczarować florenckich przyjaciół. Takie listy przypominają lis intencyjny, bo zachęcają do finansowania tak ciekawie przedstawionych podróży podróżnika.
List intencyjny to pisemna, wstępna deklaracja, która ma na celu określenie zamierzeń dotyczących konkretnych planów czy projektów. List intencyjny nie ma na celu związanie zobowiązaniem składającego ani przyjmującego. Autorem listu może być osoba prywatna lub instytucja.
List podpisuje się w chwili , gdy już powstał konkretny zarys projektu oraz zostało osiągnięte porozumienie wstępne co do kolejnych działań. Staje się wtedy zobowiązaniem do udziału w konkretnym, wcześniej omawianym projekcie. W liście może znajdować się zobowiązanie :
– do nierenegocjowania podpisanej umowy
– wskazanie upoważnienia do rozpoczęcia prac
– informację o dokonanej wpłacie .

Czy gdyby to było możliwe, należałoby twoim zdaniem zmienić nazwę Ameryka na Kolumbia ? Podaj argumenty za i przeciw.

       Kolumb pełnił ważną funkcję kapitana wyprawy, która miała na celu znalezienie drogi do Indii. Dowodził wyprawą trzech statków Santa Maria, Nina, Pinta pod flagą Kastylli. Kapitan wyprawy, która płynęła na trzech statkach: „Santa María”, „Niña” i „Pinta” pod flagą Kastylii w poszukiwaniu zachodniej drogi morskiej do Indii. Jako pierwsza wyprawa w historii nowożytnych odkryć geograficznych 12 października 1492 dotarła do Indii Zachodnich u wybrzeży Ameryki . Ten kontynent nie był wcześniej znany w Europie. W nagrodę otrzymał tytuł admirała oraz miano pierwszego namiestnika hiszpańskich kolonii w Ameryce Środkowej. Był też organizatorem i kapitanem czterech wypraw transatlantyckich z Hiszpanii do Ameryki.
Ameriga był lepszym pisarzem niż podróżnikiem, jednak nie dowodził żadna wyprawą. Wyróżnił się jednak wspaniałym talentem pisarskim, na tyle dużym, że jego listy spotkały się z wyjątkową aprobatą uczonych z Saint – Die, którzy publikowali dzieła z zakresu geografii. Oni też postanowili, że nazwą odkryty nowy kontynent ( Amerykę ) od nazwiska Ameriga. Nazwa należy się jednak Kolumbowi, któremu zawdzięczamy odkrycie tego kontynentu.