Zredaguj notatkę na temat hasła utopia.

Zredaguj notatkę na temat hasła utopia.

Utopia – ( z gr. dosłwonie niemiejsce, kraj nigdzie nieistneijący ) to literacka wizja modelowego, doskonaęłgo państwa i społecxzeństwa; panują tam powszechna równość, dobrobyt, bezpieczeństo i zadowolenie obywateli.

Pierwsze rozważania o idealnym państwie ( Atlantydzie ) znajdujemy w dialogach Platona ( Państwo, Kritias, ) i Polityce Arystotelesa, pojecie utopii zawdzięczamy jednak popularności dzieła Morusa. W sensie  potocznym utopią nazywamy mrzonkę, nierealny pomysł.

Utopia Tomasza Morusa powstała w 1516 r. Utwór składał sie z dwu ksiąg. Pierwsza dotyczy ówczesnej Anglii, między innnymi prawa niesprawiedliwego dla chłopów. W ksiedze drugiej narrator – utożsamiany z autorem – przytacza jakoby autentyczną relację Rafała Hytlodeusza ( z gr. – kłamca, oszust ). Ten fikcyjny, portuglaski podróżnik opisuje  odkrytą przez siebie wyspę Utopię, opowiada o jej ustroju, gospodarce i zamieszkaujacym ją społeczeństwie.

Utopia składa się z 54 wspaniałych miast. Każde miasto ma przyznany do swego użytku obszar ziemi. Każdy dom ma bramę od ulicy, tylną od ogrodu. Każda brama łatwo otwiera się, ponieważ w Utopii nie ma własności prywatnej. Domy mieszkańca miast zmieniaą co dziesięć lat.

Mieszkańcy Utopii tylko 6 godzin z 24 przeznaczają na prace fizyczną, przed południem pracują 3 godziny, potem jedzą obiad, po dwugodzinnym odpoczynku znowu pracują 3 godziny i kończą dzień kolacją.