Satyra najlepszą bronią w walce z wadami człowieka i całych społeczeństw ?

Satyra najlepszą bronią w walce z wadami człowieka i całych społeczeństw ?

Satyra jest gatunkiem literackim, który ma wyrażać krytyczny stosunek autora do otaczającej go rzeczywistości. W dobie oświecenia stała sie też doskonałym narzędziem dydaktycznym, najlepszą bornią z wadami człowieka. Czytając satyry Krasickiego śmiejemy się z jego bohaterów, ale też nie chcemy z nimi się utożsamiać.

Gatunek satyra zgodnie z regułami  nie proponuje żadnych wzorców osobowych, ani ideałów,  pomija zalety bohaterów, ogranicza się jedynie do krytyki i przedstawienia bohaterów w krzywym zwierciadle, karykaturalnie z przesadą deformując ich zachowanie.

Satyra ,, Żona modna ” krytykuje zamiłowanie do cudzoziemczyzny, na którą nastała moda za czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Satyra to głos przeciwko konserwatywnemu sarmatyzmowi, który bardzo osłabia państwo polskie. Posługując się kpiną, ironią, dowcipem poeta ośmiesza modne, nieprzydatne nikomu i niczemu wychowanie młodej szlachcianki oraz mentalność szlachcica tradycjonalisty. Krasicki wyśmiewa w utworze tendencje współczesnej szlachty do powierzchownego przyjmowania zagranicznych obyczajów.

Przede wszystkim prowadziło to do rozrzutności, nie dając w zamian korzyści duchowych i kulturowych,a  w konsekwencji prowadziło do ruiny majątkowej. Oczywiście takie zachowanie może oburzać, w sytuacji, gdy w kraju podejmowano próby reform, prowadzących do odbudowy państwa polskiego.

Satyra ,, Pijaństwo ” w sposób humorystyczny obnaża wadę narodową Polaków – skłonność do nadmiernego upijania się szlachty. Stanowi analizę psychologiczną postawy człowieka owładniętego nałogiem alkoholowym. Wyraża pogląd Krasickiego ,że pijaństwo i warcholstwo są przyczynami upadku Rzeczypospolitej.

Reasumując, satyra pełni rolę dydaktyczną, a taka zdaniem pisarza jest rola literatury, która powinna ukazywać wady i słabości Polaków. Satyra służyła poprawie obyczajów i postawa, a w konsekwencji pomóc ojczyźnie.