Średniowieczny a starożytny rycerz

Porównanie średniowiecznego rycerza z rycerzem starożytnym na podstawie Pieśni o Rolandzie i Iliady Homera
W obu utworach:

–       wyidealizowanie, wyolbrzymienie ich odwagi, męstwa, walecz­ności, nadludzkiej siły,

–       dbałość o własną cześć, honor, sławę rycerską,

–       perfekcja w posługiwaniu się bronią,

–       kult broni,

–       wierność w przyjaźni,

–       wysokie urodzenie,

–       wybitna uroda,

–      cześć dla zmarłych.

  • w Iliadzie

–       dopuszczalność podstępu w walce,

–      odczuwanie strachu,

–       walka o swoją własność i łupy,

  • w Pieśni o Rolandzie

–       podstęp czynem haniebnym,

–      brak odczuwania strachu,

–       walka w obronie wiary.