Średniowieczny a starożytny rycerz

  Porównanie średniowiecznego rycerza z rycerzem starożytnym na podstawie Pieśni o Rolandzie i Iliady Homera
  W obu utworach:

  –       wyidealizowanie, wyolbrzymienie ich odwagi, męstwa, walecz­ności, nadludzkiej siły,

  –       dbałość o własną cześć, honor, sławę rycerską,

  –       perfekcja w posługiwaniu się bronią,

  –       kult broni,

  –       wierność w przyjaźni,

  –       wysokie urodzenie,

  –       wybitna uroda,

  –      cześć dla zmarłych.

  • w Iliadzie

  –       dopuszczalność podstępu w walce,

  –      odczuwanie strachu,

  –       walka o swoją własność i łupy,

  • w Pieśni o Rolandzie

  –       podstęp czynem haniebnym,

  –      brak odczuwania strachu,

  –       walka w obronie wiary.