Scharakteryzuj Jacka Soplicę – księdza Robaka jako bohatera dynamicznego.

Scharakteryzuj Jacka Soplicę- księdza Robaja jako bohatera dynamicznego. Jaki metaforyczny sens ma jego przemiana.