Napisz, jak najkrótszą relację z wybranej lekcji.

    Napisz, jak najkrótszą relację z wybranej lekcji.

    Lekcja języka polskiego rozpoczęła się o godzinie 8.00.  Na początku pani nauczycielka zrobiła krótki sprawdzian. Potem zapisala temat lekcji z gramatyki. Szybko wytłumaczyła, co to jest imiesłów. Zapisała na tablicy jego rodzaje.

    Następnie rozwiązywaliśmy ćwiczenia. Każdy z uczniów po kolei podchodziłdo tablicy i rozwiązywał zadania. Pod koniec lekcji uczniowie, którzy byli aktywni otrzymali plusy i oceny do dziennika.

    Króto przed dzwonkiem pani zapisała pracę domową.