Napisz, jak najkrótszą relację z wybranej lekcji.

Napisz, jak najkrótszą relację z wybranej lekcji.

Lekcja języka polskiego rozpoczęła się o godzinie 8.00.  Na początku pani nauczycielka zrobiła krótki sprawdzian. Potem zapisala temat lekcji z gramatyki. Szybko wytłumaczyła, co to jest imiesłów. Zapisała na tablicy jego rodzaje.

Następnie rozwiązywaliśmy ćwiczenia. Każdy z uczniów po kolei podchodziłdo tablicy i rozwiązywał zadania. Pod koniec lekcji uczniowie, którzy byli aktywni otrzymali plusy i oceny do dziennika.

Króto przed dzwonkiem pani zapisała pracę domową.