Jak rozumiesz wyznawaną przez Horacego zasadę ,, złotego środka ”.

Jak rozumiesz wyznawaną przez Horacego zasadę ,, złotego środka ''. Odpowiedz na podstawie 2. akapitu.

"Złoty środek" to zasada, która sprawia, że człowiek żyje równowadze między pragnieniami, a ich realizacją, pogodził się z wyrokami losu, dostrzega piękno otaczającego go oświata. Jest przygotowany na przeciwieństwa losu i cierpienia, ale potrafi korzystać z uroków życia.

W jakim celu autor trzykrotnie powtarza w jednym zdaniu czasownik ,, pragnie ” ?

Autor zamierza podkreślić ,jakie wartości są najważniejsze w życiu stoika. Jednocześnie zwraca uwagę, że człowiek ma pragnienia, których zrealizowanie decyduje o jego szczęściu.

Odszukaj w 3. akapicie metaforę i zinterpretuj krótko jej sens.

Metafora: "śmierć, której posępne a nieuchronne skrzydła rzucają cień na żywot zarówno biedaka, jak bogacza…."Przenośnia podkreśla nieuchronność śmierci w życiu człowieka, kończy ona życie zarówno biedaka i bogacza.Wskazuje też, że wobec śmierci wszyscy są równi niezależnie od dóbr materialnych, jakie posiadamy.

Czemu służy w wierszach Horacego myśl o śmierci ?

Myśl o śmierci ma zmusić do refleksji, zastanowienia się nad kruchością i ulotnością życia człowieka. Wobec nieuchronności śmierci nie warto o niej myśleć tylko korzystać z życia, jego uroków.

Na podstawie 4. akapitu odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywa w horacjańskiej poezji natura.

Natura, której piękno podkreśla w swojej poezji, przypomina poecie życie człowieka i ludzkie sprawy.