Zastanówcie się, czym jest kradzież intelektualna.

Zastanówcie się, czym jest kradzież intelektualna. Czy, Waszym zdaniem, jest nim równieć ściąganie podczas klasówki albo rozpowszechnianie filmów i utworów muzycznych za pomocą Internetu ? Oceńcie szkodliwość tego zjawiska.

Kradzieć intelektualna nazywana jest też plagiatem i polega na przypisaniu sobie własności intelektualnej. Należą do nich prawa autorskie do wymyślonych utworów myzycznych, książek, artykułów, haseł reklamowych itp. Nieważne jest przeznaczenie stworzonego utworu, liczy się jego oryginalny  i indywidualny charakter. Myślę, że ściąganie podczas sprawdzianów należy traktować jako plagiat, podpisywanie się pod nie swoimi słowami oraz tekstami to kradzież intelektualna. Moim zdaniem takie postępowanie powinno być surowo karane, nawet przeniesieniem do innej klasy czy usunięciem ze szkoły.

Nie powinno się korzystać z filmów oraz utworow muzycznych rozpowszechnianych przez Internet bez zgody ich twórców. Artyści tworzą swoje dzieła muzyczne czy filmy poświęcajać wiele lat pracy nad powstaniem płyty czy filmu. Ich wysiłek powinienć być wynagradzony z uczciwej  i kontrolowanej sprzedaży, a nie kopiowanych bez ich zgody utworów, na których zyskują przypadkowe osoby. Kupując dzieła artystów legalnie pomagamy zaistnieć artystom, tworzymy sztukę. propagujemy kulturę.

Jako kradzież intelektualna traktuje się też plagat własności przemysłowej, czyli powielanie wzorów przemysłowych, odmian roślin, wynalazków itd.Takie postępowanie naraża na straty właścicieli firm, którzy dużo wysiłku, czasu i pieniędzy poświecili na stworzenie niepowtarzalnych produktów. Powielanie ich i sprzedawanie bez zgody właścicieli jest nieuczciwe.

Najbardziej szkodliwą formą kradzieży intelektualnej jest know – how, czyli kradzież tajnych informacji gospodarczych, czy przepisów czy receptur. Nieuczciwe korzystanie z czyjejś pracy może zahamować rozwój gospodarczy i przyczynić się do upadku wielu firm.