Na podstawie fragmentów Pana Tadeusza wyjaśnij genezę utworu.

 Na podstawie fragmentów Pana Tadeusza wyjaśnij genezę utworu.

Adam Mickiewicz zaczął pisac epopeję Pan Tadeusz we Francji.Pracował nad poematem w latach 1832- 1834 w Paryżu.

W 1834 roku w Paryzu epopeja Pan Tadeusz została wydana, jednak Epiolog dołączono dopiero po śmierci poety  w wydaniu z 1860 roku.

Na początku utwór miał charakter sielanki opisującej historię miłości Tadeusza i Zosi na tle rodzinych waśni.  W toku pisania wiejska sielanka zmieniła się w epopeję opisującą ważne wydarzenia z życia narodu polskiego. Nawiązuje do upadku powstania listopadowego czy opisuje działania narodowyzwoleńcze związane z kampanią Napoleona Bonaparte.

Pan Tadeusz miał być utworem przynoszącym ukojenie dla zrozpaczonych i skłóconych Polaków cierpiacych z powodu niewoli ojczyzny w kraju i na emigracji.

Sytuacja polityczna w Europie nie pozwalała na marzenia o odzyskaniu niepodległości :

,, Jedyne szczęście, kto w szarej godzinie

Z kilku przyjaciół usiadł przy kominie,

Drzwi od Europy zamykał hałasów,

Wyrwał się z myślą ku szczęśliwym czasom

I dumał, myślił o swojej krainie…''

Adam Mickiewicz zmuszony do pobytu na emigracji tęsknił za ojczyzną. Ten fakt przyczynił się do powstania Pana Tadeusza, dla poety stał się powrottem do kraju lat dziecinnych.

W Epilogi poeta wyraził opinię, że Rzeczypospolita powinna odrodzić się w dawnych, piastowskich granicach i znów stać się potegą.

Pisał, że kraina lat dzieciństwa może być tak czysta jak pierwsza miłość , a poznani wówczas przyjaciele to najlepsi towarzysze i sprzymierzeńcy.

,, Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,

W całej przeszłości i całej przyszłości

Jedna już tylko jest kraina taka,

W której jest trochę szczęścia dla Polaka:

Kraj lat dziecinnych!,,

Przedstawiając świetność, piękno i dostatek majątku w Soplicowie jako małej ojczyzny, zamierzał podtrzymać na duchu emigrantów i pokazać, że Polska ma szansę odrodzić się i ponownie zaistnieć na mapie świata.