Na podstawie Dies irae zaprezentuj koncepcję człowieka zawartą w hymnach.

Na podstawie Dies irae zaprezentuj koncepcję człowieka zawartą w hymnach.

Nazwa Dies irae w tradycji chrześcijańskiej jest używana jako określenie Sądu Ostatecznego. Czlowiek w hymnach przedstawiony jest jako słaby, cierpiący grzesznik, pełen winy i ukrany za swoje grzechy przez Boga. Ludzie opuszczenie przez Boga są przerażnie nieuchronnością apokalipsy i Sądu Ostatecznego. Podmiot liryczny, który reprezentuje ludzkość czuje się samotny i opuszczony w chwili tragedii.

W dniu Sądu Ostatecznego ludzkość zostaje osądzona i skazana na potępienie. Nie może liczyć na pomoc pierwszych rodziców, a także Boga, który w utworze staje się synonimem surowego sędziego. Ludziom nie pomogła nawet ofiara Chrystusa, ponieważ zło zwycięża. Ludzkość jest skazana na zagładę.

Wewnętrzne refleksje człowiek, wybory, których dokonuje są ważnym problemem w utworze. Człowiek jest słaby ulega pokusom, jednak dąży do świętości. Podmiot liryczny, który utożsamia się z emocjami zbiorowości, buntuje się przeciwko obciążaniu go całkowitą odpowiedzialnością za grzech, jeżeli skłonnośc do niego została zaszczepiona człowiekowi w chwili stworzenia.