Obraz człowieka i relacji społecznych wyłaniający się z bajek Ignacego Krasickiego.

Obraz człowieka i relacji społecznych wyłaniający się z bajek Ignacego Krasickiego.

Ignacy Krasicki jest największym polskim moralistą. Ocenia polskie społeczeństwa oraz przedstawione relacje społeczne w sposób dowcipny i pełen humoru. Doskonałymi gatunkami literackimi, które przekazywały spostrzeżenia w taki sposób były bajki, satyry i poematy heroikomiczne.

Obserwacje biskupa warmińskiego dotyczące polskiego społeczeństwa zmuszają do smutnej refleksji. Polacy są pełni wad, najgorsze z nich to pycha, zbyt duża pewności siebie, lekkomyślność ..

Krasicki tworzy bajki epigramatyczne napisane na wzór bajek Ezopa. Jedną z takich bajek jest Jagnię i wilcy , która przedstawia smutną prawdę, że silniejsi mogą dyktować swoje prawa słabszym. W takich relacjach między silnym a słabym samotnym, nie można oczekiwać litości. Silniejszy zawsze wykorzystuje słabszego, ta smutna refleksja odnosiła się do relacji społecznych, gdzie zamożni i szlachetnie urodzeni korzystali w pełni ze swojej przewagi.

W bajce  Lew pokorny  pokazane są stosunki panujące na pańskim dworze, władca – lew zachęca poddanych do mówienia prawdy. Okazuje się, że jest to tylko pozorna zachęta, tak naprawdę oczekuje pochlebstw na swój temat, temu zadania sprostał lis, jednak owca mówiąc prawdę została ukarana śmiercią. Poeta pokazuje relacje panujące na dworze, gdzie ceni się tylko obłudę , do której zmusza nieznoszący krytyki okrutny władca. Rządy oparte na zakłamaniu oraz okrucieństwie to cechy złego władcy.

W bajce Wilk i owce Krasicki podkreśla głupotę oraz krótkowzroczność i łatwowierność owiec. Poeta zamierza podkreślić, jak łatwo podstępnemu wilkowi udało się oszukać łatwowierne owce. Poeta pokazuje nie tylko bezwzględność złych zwierząt, ale też słabość i brak rozsądku słabszych. Potępia nie tylko złego wilka, ale też jego ofiary. W społeczeństwie polskim nie brak okrutnych i bezwzględnych ludzi, ale też ich ofiary są naiwne.