Określ dosłowny i metaforyczny cel podróży Marlowa.

Określ dosłowny i metaforyczny cel podróży Marlowa.

Marlow znalazł zatrudnienie w spółce handlowej jako kapitan statku. Po nominacji wyruszył, aby objąć statek. Podróżuje na poczatku wzdłuż wybrzeży Afryki, następnie  udaje się do ujścia Konga, gdzie przesiada się na statek płynący w górę rzeki do stacji spółki.

Po dotarciu do stolicy kolonii, rozpoczyna podróż w górę rzeki. Okazało się, że jego statek zatonął, musi go wydobyć i naprawić. Poza tym Marlow dostaje zadanie dotarcia do zaginionego Kurtza i udzielenia mu pomocy.

Marlow podróżuje w głąb Afryki, ale ma wrażenie, że to podróż do jądra ziemi, do początków świata. Podróż Marlowa to wyprawa w poszukiwaniu prawdy o ludziach i otaczających ich świecie. Jest to podróż w głąb siebie, refleksja nad relacjami ludzkimi, zasadami etycznymi. Marlow zadaje sobie pytanie, jak rodzi się zło ? Podróż Marlowa to oskarżenie kolonizatorów, którzy dla żądzy zysku i władzy nieludzko traktują tubylców, umierających z głodu i ciężkiej pracy.

Podróż w głąb kontynetu urasta do rangi symbolu ,, Dążyli coraż głębiej i głębiej do jądra ciemności ''. Jądro ciemności to Kongo, miejsce, gdzie zło drzemiące  w ludzkiej naturze ukazało się, gdzie została przedstawiona cała ludzka natura, której nie ograniczają żadne normy społeczne.