Przedstaw historyczne i społeczne przemiany, jakie dokonały się na przełomie XIX i XX wieku.

Przedstaw historyczne i społeczne przemiany, jakie dokonały się na przełomie XIX i XX wieku.

Epoka trwała na przełomie XIX i XX wieku. Już w drugiej połowie XIX wieku można zauważyć początki nowego prądu.

W tym czasie obserwuje się rozwój twórczości oraz popularności symbolistów francuskich : Charlesa Bauselaire'a oraz Jeana Artura Rimbauda.

W latach 70. wystąpili ze swoim programem impresjoniści. W 1874 roku w Paryżu  po raz pierwszy impresjoniści zaprezentowali swoje prace na wystawie malarstwa.

W tym czasie obserwuje się narodziny ruchu robotniczego. W 1890 roku w Rosji wybuchła pierwsza rewolucja, a w 1917 roku przyczyniła się do obalenia caratu. Koniec epoki zbiega się z wybuchem I wojny światowej 1914 lub jej końcem w 1918 roku.

Początki Młodej Polski w Polsce uznaje się debiut poetycki Kazimierza Przerwy – Tetmajera w 1891 roku.

Okres Młodej Polski był bardzo zróżnicoowany w poszczególnych zaborach. W zaborze rosyjskim i niemieckim trwa silna rusyfikacja oraz germanizacja. W 1901 roku doszło do strajku szkolnego dzieci polskich we Wrześni. Z kolei w zaborze austriackim to czas dużej autonomii.