Bohaterowie Pies Baskerville’ów

Bohaterowie Pies Baskerville’ów

Sherlock Holmes – detektyw, zdaniem Jakuba Mortimera jako teoretyk drugi w Europie ekspert w sprawach kryminalnych , jako praktyk pierwszy ekspert od spraw kryminalnych. Mieszkał przy Baker Street.

John H. Watson – lekarz, przyjaciel Holmesa

Jakub Mortimer – lekarz powiatowy w Grimpen, Dartmoor, hrabstwo Devsu. Był studentem praktykantem w szpitalu Charing-Cross od r. 1882 do 1884. Otrzymał nagrodę Jacksona za studium z zakresu patologii porównawczej, zatytułowane: „Czy choroba jest zboczeniem?” Jest członkiem szwedzkiego Towarzystwa Patologicznego, autorem wielu artykułów, jako to: „Kilka przykładów atawizmu” (drukowany w „Lancet” w r. 1882), „Czy idziemy z biegiem postępu? („Dziennik Psychologiczny” 1883 ). Jest lekarzem powiatowym gmin Grimpen, Thorsley i High Barrow . Przyjaciel i lekarz domowy sir Karola Baskerville'a.

Karol Baskerville – kandydat liberalnego z hrabstwa Devon, mieszkał w Baskerville-Hall od niedawna, lecz jego uprzejmość, hojność i szlachetność zjednały mu szacunek tych wszystkich, którzy mieli z nim do czynienia. Sir Karol zyskał duży majątek na spekulacjach w Ameryce Południowej i powrócił do Anglii. Zamierzał odnowić starą siedzibę rodu Baskerville’ów – Baskerville-Hall i wprowadzić ulepszenia w gospodarstwie rolnym. Śmierć przeszkodziła ich urzeczywistnieniu. Będąc bezdzietnym, pragnął, aby cała okolica korzystała z jego fortuny i niejeden z sąsiadów ma ważne powody do opłakiwania jego przedwczesnego zgonu.

pan Bertillion – zdaniem Jakuba Mortimera jako teoretyk pierwszy ekspert od spraw kryminalnych w Europie.

Barrymore – kamerdyner Karola Baskerville’a

Mrs Barrymore – żona Barrymore'a

Murphy – Cygan, handlujący końmi, znajdował się w czasie śmierci Karola Baskerville’a na łące, w pewnej odległości od nieboszczyka, ale sam przyznawal, że był pijany. Mówił, że słyszał krzyki, ale nie mógł określić, skąd wychodziły.

Henryk Baskerville – spadkobierca Karola Baskerville’ a , syn młodszego brata sir
Karola. Ów młodzieniec przed kilku laty wyruszył do Ameryki, ma farmę w Kanadzie . Jego ojciec zmarł. Ostatni z rodu Baskerville’ ów.

pan Frankland z Lafter-Hall – przyjaciel Karola Baskerville’a

Jack Stapleton – podawał się za przyjacila Karola Baskerviile’a , naturalista, syn Rogera Baskerville, młodszego brata sir Karola; wywędrował do Ameryki z bardzo złą reputacją. Ożenił się tam z Beryl Garcia, najpiękniejszą kobietą w Costa-Rica, a sprzeniewierzywszy znaczną
sumę z publicznych funduszów, zmienił nazwisko na Vandeleur, uciekł do Anglii i założył szkołę dla chłopców w Yorkshire.Do obrania tego zawodu skłoniła go znajomość, zawarta w drodze powrotnej z nauczycielem Fraserem. Weszli w spółkę. Dopóki Fraser żył, szkoła szła dobrze i prowadzona była z poczuciem obywatelskich obowiązków, ale po jego śmierci zyskała jak najgorszą opinię, aż wreszcie okryła się hańbą. Vandeleur uznał za stosowne zmienić nazwisko. Jako Stapleton, z resztkami ukradzionych pieniędzy, z pięknymi zbiorami entomologicznymi przesiedlił się do Anglii południowej. Potem osiedlił się w  w Devonshire, mając nadzieję na uzyskanie spadku.
Muzeum Brytyjskie uznało,  że był autorytetem  na polu owadoznawstwa; odkrył dużo gatunków, które noszą nazwisko Vandeleur.

Beryl Stapleton – żona Stapletona, panieńskie nazwisko Beryl Garcia, pochodziła z Costa-Rica.

Seldon  – wszadzony do  więzienia za morderstwo w Notting-Hill, złagodzono mu karę śmierci na dożywotnie więzienie: został
uznany za niepoczytalnego.

Laura Lyons  z Coombe-Tracey- przyjaciółka Stapletona, której obiecał małżeństwo, pod jego wpływem napisała list do sir Karola z prośbą o spotkanie.

Perkins – parobek w Baskerville-Hall

Antoni – stary lokaj w Merripit-House

Roger Baskerville – najmłodszy brat sir Karola z których sir Karol był najstarszym, był synem marnotrawnym, tyle nabroił w Anglii, że nie mógł już tu przebywać, uciekł do Ameryki Środkowej i umarł w roku 1876 na żółtą febrę.