Wyobraź sobie, że wehikuły czasu są powszechnie dostępne. Jakie dostrzegasz zagrożenia, a jakie korzyści z podróżowania w czasie ?

Wyobraź sobie, że wehikuły czasu są powszechnie dostępne. Jakie dostrzegasz zagrożenia, a jakie korzyści z podróżowania w czasie ?

Myślę, że ciekawe byłyby czasy, w których podróżowanie w czasie byłoby powszechnie dostępne. Z całą pewnością podróż w przeszłość zastąpiłaby najciekawszą lekcję historii.

Podróż w przeszłość pozwoliłaby poznać historię świata, dała szansę na spotkanie najwiekszych wodzów, niezwykłych władców, cesarzy czy carów, poznanie genialnych uczonych, podziwianie prac największych artystów. Uważam, że podróż w przeszłość byłaby wspaniałą konkurencją dla muzeów czy wystaw. Ciekawie byłoby osobiście zobaczyć jak żyli nasi przodkowie.

Moim zdaniem bezcenne stałyby się spotkania  i rozmowy z filozofami, mądrymi osobami, które podpowiedziałyby, co ważne jest w życiu. Może istniałaby szansa na uniknięcie wojen, zapobieganie chorobom, które przyczyniły się do wyjątkowej tragedii, niosły ból i cierpienie.

Myśle, że dużym zagrożeniem byłaby chęć wpływania na losy świata, wynikająca z egoistycznych pobudek. Chęć zysku, spełnienia ambicji popchnęłaby wielu ludzi do czynienia zła, do próby kontrolowania przyszłości. Może produceni broni myśląc o chęci zysku podsycaliby i tworzyli konflikty międzynarodowe. Istnieje zagrożenie, że eksperymentowanie z wehikułem czasu przyczyniłoby się do katastrofy ekologicznej. Wycieczki w przeszłość kusiłyby chęcią korzystania z dóbr natury. Może nie można byłoby liczyć na świeże powietrze i czyste rzeki już w średniowieczu ?

Myśle, że wehikuł czasu to wielka pokusa dla czynienia zła, ale też szansa na poprawę historii świata. Trudno przewidzieć, co przeważyły szalę – czy dobra wola szlachetnych ludzi czy egoizm złych.