Porównaj styl romański i gotycki. Który według Ciebie lepiej oddaje średniowieczne dążenie do świętości.

  Porównaj styl romański i gotycki. Który według Ciebie lepiej oddaje średniowieczne dążenie do świętości.
  W okresie średniowiecza dominowały dwa różne style:
  – romański,
  – gotycki.
         Styl romański – od słowa Roma, czyli Rzym (bo powstał na terenach wcześniej opanowanych przez Rzym, tj. dawnego cesarstwa zachodniego. ale nie oznacza rzymskiej architektury), panował w sztuce od XI do XIII wieku. Objął głównie sztukę kościelną, a także budownictwo świeckie – warowne zamki rycerskie.
  Styl romański w architekturze charakteryzuje się:
  – prostotą i masywnością bryły,
  – grubymi murami (w celach obronnych),
  – ciężkimi sklepieniami i półkolistymi łukami,
  – małymi, wąskimi oknami,
  – wieżami i półokrągłymi przybudówkami.
  Do najważniejszych polskich zabytków w stylu romańskim należą:.
  – drzwi katedry gnieźnieńskiej ze scenami z życia św. Wojciecha
  – kościoły w Sandomierzu, Opatowie, Krakowie (św. Andrzeja
  – kolegiaty w Tumie pod Łęczycą i w Kruszwicy,
  – budynki klasztorne w Koprzywnicy, Sulejówku, Wąchocku.
        Uważam, że styl romański dzięki swojej prostocie oddaje pełna wyrzeczeń postawę człowieka, dla którego dobra doczesne nie mają znaczenia.
        Styl gotycki (nazwa pochodzi od Gotów) powstał w II poł. XII w. (we Francji) i panował w sztuce do XV w. W stylu tym wznoszono: katedr kościoły, zamki rycerskie, mury obronne z basztami, gmachy użyteczność publicznej (uniwersytety), ratusze, kamienice mieszczańskie. Styl gotycki w architekturze charakteryzuje się:
  – lekkimi, strzelistymi budowlami (częściej z cegły niż z kamienia) zakończonymi smukłymi wieżami,
  – łukowatymi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi,
  – wysokimi filarami,
  – dużymi oknami o ostrych łukach i barwnych witrażach,
  – wieloskrzydłowymi ołtarzami we wnętrzach świątyń,
  – spadzistymi, stromymi i ostro zakończonymi dachami
        Uważam, że styl gotycki oddaje średniowieczne dążenie do świętości, poprzez strzeliste wykończenia, które wydają się być skierowane ku Bogu. Witraże, których tematyką stają się sceny biblijny przypominają o najważniejszej roli Boga w życiu człowieka.
         Jedną z najokazalszych gotyckich budowli sakralnych średniowiecznej Francji jest katedra Notre Dame w Paryżu ze wspaniałymi witrażami ukazującymi obrazy biblijne, budowana od 1163 r. do II poł. XIII w. (przechowywana jest w niej cierniowa korona Chrystusa, którą Ludwik Święty kupił w 1238 r. w Konstantynopolu za bardzo wysoką wówczas sumę, tj. 135 tyś. franków).
        Najważniejsze polskie zabytki w stylu gotyckim: kościół Mariacki w Krakowie (ołtarz Wita Stwosza – arcydzieło rzeźby gotyckiej), kościół Mariacki w Gdańsku, katedry: na Wawelu, w Gnieźnie, Wrocławiu, Poznaniu, kolegiata w Wiślicy, zamek rycerski w Malborku, ratusze we Wrocławiu i Toruniu, kamienice mieszczańskie w Krakowie.