Łagodni ludzie i zwierzęta. Uzasadnij, że ostatnie zdanie tekstu ,, Modele miłosierdzia są te same”

1. Uzasadnij, że ostatnie zdanie tekstu ,, Modele miłosierdzia są te same '' dobrze podsumowuje jego treść.

Zdanie ,, Modele miłosierdzia są te same '' dobrze podsumowuje treść artykułu, ponieważ wskazuje na taki same zachowania w stosunku do zwierząt w średniowieczu oraz współcześnie .Współcześnie ludzie zachowują się podobnie, jak święci, zakonnicy czy emiraci ( pustelnicy ) w średniowieczu. Opiekują się zwierzętami, zapewniają im schronienie, pomagają, gdy są chore, w taki sam sposób pomagano zwierzętom w średniowieczu.

2. Jakie zachowania wobec zwierząt były typowe dla dawnych wiekach ?

W dawnych wiekach uważano zwierzęta za stworzenia, które łatwo zastąpić, dlatego niewymagające litości. Jedynie chrześcijanie święci zachowywali się inaczej, nie wstydzili się okazywać dobroci wszystkim , co żyło w borach, dżunglach czy w powietrzu.

3. Wytłumacz, jak rozumiesz zdanie ,, Jedynie chrześcijańscy święci zachowywali się inaczej : kroczyli – jak zawsze czynią święci – w awangardzie swego czasu ''.

Awangarda to grupa osób, których twórczość lub działalność w jakiejś dziedzinie jest nowatorska i niekonwencjonalna. Chrześcijanie nie postępowali, jak inni, nie naśladowali postępowania innych, ale zachowywali się w sposób niekonwencjonalny, nie wstydzili się okazywać dobroci zwierzętom, czyli ,,wszystkiemu, co żyło w borach, dżunglach czy w powietrzu. ''

4. W jaki sposób we fragmencie tekstu zostało wyjaśnione zamiłowanie dawnych świętych do zwierząt ?

Dawni zakonnicy i emiraci ( pustelnicy )prowadzili bardzo ciche życie.Musieli nauczyć się łagodnie poruszać w swoich leśnych pustelniach. Nic dziwnego, że zające, sarny czy myszy polne, a nawet niedźwiedzie i lisy stały się ich towarzyszami.

5. Zapisz literę P obok zdań prawdziwych, a literę F – obok zdań fałszywych.

Święci żyli tylko w dawnych wiekach. F.
Święty Franciszek był surowy dla siebie P.
Legenda głosi, że Hugo z Lincolnu zawarł przyjaźń z dzikim delfinem. F.
Współcześni raczej słabo znają działalność św.Franciszka. F.

6. Wymień dwa przykłady ilustrujące postawę św. Franciszka wobec zwierząt.

A. Tak gorąco współczuł maltretowanym zwierzętom, łapanym w sidła ptaszkom, chłostanym koniom, głodnym psom, że chodził do mieszczan i władz, a nawet do samego cesarza, błagając o ustanowienie praca zabraniającego takich nadużyć.
B. Żądał od miast i instytucji, aby powstrzymały się od podwyższania podatków, natomiast na zmarzniętych drogach kazał rozsypywać okruchy.

7. Z akapitów 3. 4. 5. przepisz fragmenty ujawniające opinię autorki na temat opowieści o średniowiecznych świętych.

,,Przez dwa tysiące i na długo przedtem, zanim stało się to modne, święci czynili zwierzęta swymi przyjaciółmi.Jest to jeden z najbardziej wzruszających rozdziałów chrześcijaństwa i nie dość żywo pamiętany.''

,,Czasem się wydaje, że jest on ( Franciszek z Asyżu) jedynym świętym znanym i uznawanym przez cały świat, choć często z niewłaściwych przyczyn. Figury Franciszka, bezduszne jak pocztówki z pozdrowieniami, stoją w tysiącach podmiejskich ogródków, mylone często z posążkami bożka Pana lub nawet Piotrusia Pana.''

8. Zacytuj zdanie o charakterze sentencji.

Ironią tego osobliwego wieku jest zjawisko, że człowiek, tak twardy dla swojego gatunku, tak zawsze gotów do zniszczenia ludzkiej pracy i cudownych dokonań, objawia coraz więcej sympatii dla swoich braci- zwierząt.

9.Zaznacz znakiem X wypowiedzenie, które najpełniej ujawnia autorską ocenę współczesnego świata.


10. Tekst napisany jest stylem

C. publicystycznym

11. Akapity 3. 4. 5 są poświęcone św. Franciszkowi. Napisz, co jest treścią każdego z nich.

Akapit 3. Autorka przedstawia kim był św.Franciszek i krótko go charakteryzuje : kaznodzieją, reformatorem, organizatorem. Opisuje go jako mistrza,świętego, który kochał świat.
Akapit 4. Autorka przedstawia opowiadania o Franciszku i zwierzętach. Podkreśla stosunek pełen miłości do zwierząt, które stają się jego przyjaciółmi ( skowronek ) czy towarzyszą mu w modlitwie ( konik polny ).

Akapit 5. Autorka opisuje działalność św. Franciszka na rzecz poprawy sytuacji zwierząt.

12. Do opisu zachowania współczesnych świętych w akapicie 9. autorka użyła.

B. wyliczenia.