Charakterystyka Marcel Jung

       Marcel Jung to główny bohater powieści Aleksandra  Minkowskiego ,,Dolina Światła”. Szesnastoletni chłopiec stał się kuracjuszem sanatorium, prowadzonego przez doktora Jaela z powodu anemii  oraz niepokojących krwotoków z nosa. Pochodził z rodziny inteligenckiej, jego ojcem był prezes przedsiębiorstwa. Marcel, podobnie jak ojciec, wyróżniał się śniadą cerą , ciemnymi oczami oraz ognistym temperamentem.

        Chłopiec pochodził z zamożnej rodziny,; ,, słynni rodzice utalentowani, nazwiska w gazetach; był jedynakiem. Rodzice Marcela dbali, aby chłopiec miał jak najlepsze warunki  ,, ..zagraniczne prezenty, przywożone z kongresów, najnowsze płyty, modne ubrania, zawsze pod dostatkiem pieniędzy’’. Marcel miał możliwość zjednywania sobie kolegów, kupując im lody czy zapraszając do domu. Jednak czuł się samotny i nierozumiany. Ojciec zajęty pracą nie poświęcał synowi wystarczająco dużo czasu, nie umiał zrozumieć jego zamiłowania do rysowania.

          Marcel utalentowany plastycznie swoje prace tworzył w szkicowniku, jednak ojciec nie docenił tych prac, przeciwnie był niezadowolony, nazwał szkice ,, obrzydlistwami ” i kazał ,, przyłożyć się z chemii ”. Chłopiec czuł się niedowartościowany, miał świadomość, że nie dorówna podziwianemu i szanowanemu przez wszystkich ojcu. Kolejna dwója z chemii  wpłynęła negatywnie na stosunki ojca z synem, pan  Jung wspomniał nawet podczas kłótni na temat złych ocen Marcela, o umieszczeniu chłopca w internacie. Marcel osamotniony tylko podczas choroby czuł zainteresowanie ojca, który poświęcał mu wtedy więcej uwagi.

       Dopiero w sanatorium czuje się w pełni akceptowany, odnalazł miłość, uczucie łączące z Milczuchą opierało się na wzajemnej fascynacji, ale też zrozumieniu.

       W czasie pobytu w sanatorium talent plastyczny Marcela został doceniony przez Radę Trzech, otrzymał on nawet zaszczytną funkcję naczelnego grafika. Rozwijał swoje zdolności, co udowodnił malując w pracowni na strychu portret Milczuchy. Chłopiec, który cenił takie wartości jak prawda, uczciwość, współczucie dla innych nie może zrozumieć zwyczajów panujących w sanatorium. Nie zgodził się donosić na kuracjuszy, chociaż członkowie rady proponowali w zamian przywileje, jest prawdomówny oraz uczciwy. Nie był też zainteresowany dołączeniem do gwardzistów Pierwszego – Trzeciego, za sprzeciwianie się jego rozkazom, został ukarany przez gwardzistów. Nie może pogodzić się z dążeniem do władzy dzięki kłamstwie, manipulacji oraz zastraszaniu. Nie potrafi zrozumieć, jak można wyznaczać dodatkowe kary kuracjuszom lub wymuszać posłuszeństwo szantażem.  Pełen odwagi i determinacji w walce o sprawiedliwość uczestniczy w spisku, który ma na celu odwołanie Rady Trzech. Marcel starał się walczyć o wartości, w które wierzył, odważył się też przeciwstawić doktorowi Jaelowi, gdy zrozumiał, że oszukuje Milczuchę. Dzięki jego zdecydowanej postawie dziewczynka dowiedziała  się, że doktor nie jest jej prawdziwym ojcem.

     Marcel Jung to młody chłopiec, który zasługuje na podziw, jest godny naśladowania. Wierzy w system wartości, gdzie prawda, uczciwość oraz sprawiedliwość są najważniejsze.