Podaj nazwę środka artystycznego, którym posłużył się anonimowy autor, mówiąc o śmierci.

Podaj nazwę środka artystycznego, którym posłużył się anonimowy autor, mówiąc o śmierci.Określ celowość tego zabiegu.

          Podstawowym środkiem stylistycznym w utworze są wyliczenia. Śmierć, chełpiąca się swoją mocą przed mistrzem, wymienia tych, po których przyjdzie. Przywoływani przez nią przedstawiciele różnych stanów są często złośliwie charakteryzowani, co wprowadza do tekstu elementy satyry społecznej. Wyliczenie w tekstach średniowiecznych sygnalizowało zwykle małą wartość wymienianych rzeczy. Uważano wówczas, że tylko to, co rzadkie, jest naprawdę cenne. Wyliczając, Śmierć podważa więc znaczenie wszystkich ludzkich ról – od papieża i cesarza, aż po prostego chłopa. Z jej perspektywy nie liczą się żadne godności i splendory. W jej oczach jesteśmy równi – nadzy jak ona.

            Liczne archaizmy nie utrudniają zrozumienia tekstu, do dziś przemawia swoją ekspresyjnością oraz obrazowością.Uzmysławia marności świata, w którym zaszczyty i pozycja w hierarchii społecznej tracą wszelką wartość w godzinie śmierci.