Wiliam Szekspir


William Szekspir (Shakespeare) prawdopodobnie urodził się w 1564 roku w Stratford-upon-Avon w Anglii. Był synem kupca ( Johna Szekspira ) i szlach­cianki Mary , córki farmera Roberta Ardena. W swej twórczości skupił się przede wszyst­kim na ukazywaniu kon­fliktów wewnętrznych bo­haterów. To postaci o skom­plikowanym życiu duchowym. Często w tragedii szekspirowskiej pojawiają się elementy metafizyczne, zjawy, upiory, fantastyka. Autor dowolnie łączył w swych dziełach elemen­ty komiczne i tragiczne, czym pogłębił emocjonalny odbiór przedstawienia. Swobodnej kompozycji dramatu towa­rzyszyło wprowadzenie scen zbioro­wych, mnogość epizodów, brak punktu kulminacyjnego i typowego dla tragedii antycznej rozwiązania akcji.
W biografii Williama Szekspira wiele jest miejsc okrytych tajemnicą. Nie można na przykład z całą pewnością ustalić daty jego urodzin. Przyjmuje się, że Szekspir przyszedł na świat 23 kwietnia 1564 roku w Stratfordzie jako syn zamożnego rzemieślnika piastującego liczne godności miejskie. Zapewniono mu w miarę staranne średnie wykształcenie humanistyczne. W wieku osiemnastu lat poślubił Annę Hathaway. Z niejasnych przyczyn opuścił Stratford (legenda mówi o ciążącym na nim zarzucie kłusownictwa), aby w roku 1590 znaleźć się w Londynie i zostać aktorem w zespole Sług Lorda Szambelana. Pierwsze dramaty i sonety zaczęły przy¬nosić mu rozgłos, a także zapewniły mu powodzenie materialne. W niedługim czasie Szekspir rozpoczął starania o nadanie potomkom herbu szlacheckiego oraz zakupił okazałą rezydencję w Stratfordzie. Został współwłaścicielem, dramatopisarzem i aktorem wzniesionego w roku 1599 teatru The Glob. W roku 1613 teatr spłonął. Zanim jednak do tego doszło, Szekspir wrócił do Stratfordu. Tam właśnie zmarł 23 kwietnia 1616 roku. Tylko nieliczne z jego dzieł wydano przed tą datą. Pierwsza, prawie kompletna edycja Szekspirowskich dramatów ukazała się siedem lat później i zawierała pierwodruk tekstu The Tragedy of Macbeth.
Makbet powstał najprawdopodobniej w pierwszej  połowie 1606 roku, a jego premiera miała miejsce niebawem – w sierpniu lub na przełomie grudnia i stycznia – w obecności rodziny królewskiej.  Tragedia ta należy do późniejszych utworów Szekspira, kontynuujących tradycje renesansowe, a zarazem bliskich już sztuce barokowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.