Opisz emocje i stan ducha podmiotu lirycznego wiersza Deszcz jesienny.

Opisz emocje i stan ducha podmiotu lirycznego.

Utwór przedstawia pesymistyczna koncepcję ludzkiego życia, charakterystyczną dla dekadentyzmu. Wszystkie elementy wiersza mają na celu stworzenie refleksyjnego, smutnego nastroju i wprowadzenia w stan zadumy i beznadziejności. Podmiotem lirycznym jest człowiek samotny zagubiony, prawdopodobnie dekadent. Podmiot liryczny opisuje nastrój, w jakim znajduje się pod wpływem otaczającej go rzeczywistości.

Podmiot liryczny dzieli się swoimi przemyślenia w formie monologu lirycznego, przepojonego smutkiem i melancholią. Już pierwsze słowa wiersza 

,, O szyby deszcz dzwoni jesienny

I pluszcze jednaki mairowy niezmienny ..'' wprowadzają pesymistyczny nastrój oraz wprowadzają stan przygnębienia.

Rzeczywistość opisana w utworze jest senna, mglista. Poeta zastosował psychizację krajobrazu – to znaczy, że krajobraz odpowiada nastrojowi podmiotu lirycznego. Dzięki powtarzającym się słowom  i jednakowemu rytmowi wiersza, nagromadzone onomatopeje tworzą wrażenie szumu padającego deszczu.