Porównaj tematykę i formę liryki Anakreonta, Tyrtajosa i Safony.

Porównaj tematykę i formę liryki Anakreonta, Tyrtajosa i Safony.

Tyrtajos głosił w swoich utworach pochwałę męstwa i gotowości do poświęcenia życia w obronie ojczyzny. Ukazywał hańbę i niedolę pokonanych, przeciwstawiając ich los temu, który był udziałem dzielnych żołnierzy walczących dzielnie za swoją polis. Jego pieśni śpiewano podczas wypraw wojennych. Poeta siłą swojej poezji prowadził Spartam do zwyciestwa. Od imienia tego poety pochodzi nazwa poezja tyrtejska. To typ liryki o tematyce patriotycznej, nwołującej do walki w obronie ojczyzny.

Zupełnie inne jest poezja Safony, poetki pochodzącej z wyspy Lesbos. W twórczości podejmowała tematy głównie osobiste, przedstawiał różne odcienie miłości, zachwycała się pięknem przyrody, pisała o przyjemności oraz namiętności. Safona była przedstawicielką poezji kobiecej.

Innego poetę Anakreonta łączyła z Safoną tematyka jego poezji. Poeta często gościł na dworach wielu władców, w wierszach chwalił biesiady i grę miłosną. Tematyka miłosną poruszała w swoich lirykach Safona. Anakreont w przeciwieństwi do Safony miłość przedstawiał w sposób żartobliwy , z dystansem jako zabawę. Utwory wzorowane na lirykach Anakreonta nazywano anakreontykami.