Sformułuj prośbę, którą mama Igora mogłaby skierować do dyrektora szkoły w sprawie przeniesienia jej syna do innej klasy.

Sformułuj prośbę, którą mama Igora mogłaby skierować do dyrektora szkoły w sprawie przeniesienia jej syna do innej klasy. Przedstaw ją w formie ustnej i pisemnej.

Igor Brzęczyszczykiewcz

ul. Brzęczykowa 7

88 – 200 Pszczyna Dolna

                                                                                                                           Podanie

 

                                                                                                                                                   Dyrektor Gimnazjum nr 5

                                                                                                                                                   w Bydgoszczy

 

             Uprzejmię proszę o przeniesienie syna Igora Brzęczyszczykiewicza do klasy II b o profilu informatycznym  w Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy. Obecnie syn uczeszcza do klasy II a o profilu matematyczno- fizycznym, gdzie informatyka jest fakultatywnym przedmiotem. W przyszłości syn chciałby reprezentować szkołę w międzyszkolnych konkursach informatycznych oraz zdobyć zawód informatyka. Zajęcia w klasie o profilu informatycznym umożliwią synowi kształcenie zdobytych umiejętności oraz wzbogacenie o nową wiedzę.

            Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

                                                                                                                                                  Z poważaniem  Bożena  Brzęczyszczykiewicz